Hoppa till innehåll
Media

Reviderad lag om dammsäkerhet

jord- och skogsbruksministeriet
Utgivningsdatum 16.6.2009 8.38
Pressmeddelande -

Lagen om dammsäkerhet revideras. Syftet är att garantera dammarnas säkerhet genom att göra regleringen av dammsäkerheten klarare och mer logisk. Lagen ska träda i kraft i oktober 2009. Avsikten är att republikens president stadfäster lagen fredagen den 26 juni 2009.

I den nya lagen ingår bestämmelser bl.a. om planering, byggande, underhåll och drift av dammar, beredskap för olyckor och tillsyn över dammsäkerheten. Den reviderade lagen ska också uppdatera sambandet mellan lagstiftningen kring dammsäkerhet och annan lagstiftning och klarlägga olika aktörers ansvar för beredskapen för olyckor och i olyckssituationer.

Lagen ändrar inte andra myndighetsuppgifter än dem som gäller ovanjordiska gruvdammar. På samma sätt som i dag ska regionala miljöcentraler arbeta som tillsynsmyndigheter, dvs. uppgifterna koncentreras till vissa regionala miljöcentraler.

Enligt lagen ska säkerheten av ovanjordiska gruvdammar inte längre övervakas av säkerhetsteknikcentralen utan av regionala miljöcentraler. Delegeringen kommer inte att öka myndigheternas arbete. Antalet övervakande myndigheter ska inte heller växa för de regionala miljöcentralerna övervakar redan i dag att man också följer bestämmelserna i miljöskyddslagen och vattenlagen vid gruvor.

Lagen innehåller också ett förslag om ett datasystem där man registrerar information om alla dammar som omfattas av dammsäkerhetslagen.

Mer information från jord- och skogsbruksministeriet
lagstiftningsrådet Tuire Taina, tfn 09-160 52694
vattenförvaltningsdirektör Kai Kaatra, tfn 09-160 53355