Hoppa till innehåll
Media

Riksomfattande djurskyddsorganisationer får statsunderstöd

jord- och skogsbruksministeriet
Utgivningsdatum 17.3.2005 11.52
Pressmeddelande -

Statsrådet antog vid sitt sammanträde i dag förordningen om statsunderstöd till riksomfattande djurskyddsorganisationer. Statsunderstödet som delas ut till djurskyddsorganisationerna uppgår till 100 000 euro.

Registrerade djurskyddsorganisationer som är verksamma över hela landet kan ansöka om stödet. Organisationerna kan också vara registrerade centralorganisationer för lokala föreningar eller för registrerade distriktsorganisationer. Enligt organisationens stadgar ska organisationen i huvudsak arbeta för djurs välbefinnande.

Tillsammans med ansökan ska organisationerna lämna de handlingar som ministeriet behöver för behandlingen av ärendet, dvs. i synnerhet bokslutet och bilagorna till det, verksamhetsberättelsen samt verksamhetsplanen och budgeten för verksamhetsåret.

Ansökan och bilagorna ska lämnas till jord- och skogsbruksministeriet senast den 30 april under adress:

Jord- och skogsbruksministeriet

PB 30

00023 STATSRÅDET

Ytterligare information ger

veterinärråd Pirkko Skutnabb, jord- och skogsbruksministeriet,

tfn 09-160 53386