Hoppa till innehåll
Media

Nätfiske ska undvikas för att skydda flasknosdelfinerna i Skärgårdshavet

jord- och skogsbruksministerietmiljöministeriet
Utgivningsdatum 26.5.2020 15.34 | Publicerad på svenska 26.5.2020 kl. 18.32
Pressmeddelande
Pullokuonodelfiini näyttäytyi muutama päivä sitten Taalintehtaalla. Kuva: Olli Loisa

Jord- och skogsbruksministeriet och miljöministeriet rekommenderar att såväl kommersiella fiskare som fritidsfiskare undviker nätfiske i havsområden där det förekommer flasknosdelfiner. Djuren får inte heller störas. För närvarande har delfiner upptäckts i Skärgårdshavet på Kimitoön vid Bruksfjärden öster och sydöst om Dalsbruk.

Flasknosdelfiner kan trassla in sig i näten och skada sig eller drunkna. Detta hände när delfinerna besökte Skärgårdshavet år 2006.

Flasknosdelfiner kan flytta sig snabbt från ett havsområde till ett annat. Rekommendationen gäller alla havsområden där man enligt de senaste uppgifterna upptäckt delfiner.

Rekommendationer för skådning av delfinerna

Flasknosdelfinerna ska helst skådas från stranden så att uppmärksamheten inte stör djuren. Skådningen får inte heller störa de lokala invånarna.

Om man skådar eller rör sig i närheten av djuren i en båt ska man följa dessa anvisningar:

1. Om det finns flera båtar på plats får djuren inte omringas utan de ska erbjudas en tydlig utrymningsväg.

2. Körhastigheten i hela området ska hållas måttlig, helst cirka 10 knop, för att djuren vid behov ska hinna undan.

3. Man ska hålla sig på minst 100 meters avstånd från djuren - delfinerna närmar sig ofta båtarna själva om de vill.

4. Djuren får inte störas när de äter och man får inte heller närma sig djuren rakt framifrån eller bakifrån i förhållande till deras färdriktning. Det bästa sättet att följa dem är att hålla sig vid sidan om djuren och åka i samma riktning med dem.

5. Ekolod ska stängas av i omedelbar närhet av djuren.

6. Djuren får följas på nära håll högst en halv timme per båt (helst en kortare tid om det finns många båtar på plats).

Mer information:

Orian Bondestam, konsultativ tjänsteman, jord- och skogsbruksministeriet, tfn 0295 162 494, orian.bondestam@mmm.fi

Penina Blankett, konsultativ tjänsteman, miljöministeriet, tfn 0295 250 058, penina.blankett@ym.fi

Olli Loisa, specialsakkunnig, Åbo yrkeshögskola, tfn 050 598 5 743, olli.loisa@turkuamk.fi