Hoppa till innehåll
Media

Gårdar med skördeproblem får stöd via energiskatteåterbäringen 2017 - ett extra EU-stöd på en miljon euro för förstörd höstsådd

jord- och skogsbruksministeriet
Utgivningsdatum 19.1.2018 9.04 | Publicerad på svenska 19.1.2018 kl. 13.50
Pressmeddelande

I regeringens tilläggsbudget hösten 2017 ingår ett anslag på 25 miljoner euro för stöd till jordbrukare. Stödet betalas ut genom systemet för återbäring av energiskatt enligt förbrukningen år 2017. EU-länderna antog den 17 januari 2018 Europeiska kommissionens förslag om ett stöd på 1,08 miljoner euro till Finland. Nu kan Finland betala ersättning till gårdar som lidit av den svåra vegetationsperioden. Det ska också göras en ytterligare utredning om en eventuell sänkning av skördeskadeförsäkringarnas försäkringspremieskatt.

Låga temperaturer och en regnig höst har försvårat och försenat åkerarbetet och orsakat extra kostnader för jordbrukare. Enligt regeringens förslag till tilläggsbudget 17.10.2017 ska stödet på 25 miljoner euro fördelas i samband med återbäring av energiskatt i enlighet med EU-bestämmelserna. Återbäringen baserar sig på förbrukningen av lätt brännolja år 2017.  

Detaljerna preciseras efter att lagändringen har godkänts och kommissionen har informerats om ändringen av stödsystemet. Enligt det förberedande arbetet med finansministeriet ska stödet betalas ut i samband med den årliga återbäringen. Gårdarna behöver inte ansöka om återbäring separat. Detta kräver en lagändring och ändringar i skatteförvaltningens informationssystem. Vidare ska finansministeriet under våren 2018 reda ut möjligheterna att sänka skördeskadeförsäkringarnas försäkringspremieskatt. 

- Anslaget på 25 miljoner euro är en stor satsning av regeringen i detta ekonomiska läge. Det täcker tyvärr inte  alla skador. Regeringens utredning om sänkning av försäkringspremieskatten kräver nu också mycket arbete. Vi måste skapa verktyg som vi kan använda i liknande situationer under den kommande programperioden, säger jord- och skogsbruksminister Jari Leppä

På grund av den svåra situationen har kommissionen beslutat tillämpa marknadsordningsförordningen för att kompensera de skador som uppstått på grund av det dåliga vädret. Det är en ovanlig särskild åtgärd eftersom EU-lagstiftningen inte har något egentligt stödsystem för ersättning av skördeskador. Finland beviljas 1,08 miljoner euro. Även de baltiska länderna får stöd. Stödet, som betalas ut arealbaserat, gäller höstsådda åkrar som förstördes eller inte alls kunde besås på grund av regn.   

Ett villkor för stödet är bland annat att höstsådd varit omöjlig eller att sådden har misslyckats. Den förlorade arealen ska vara minst 30 procent av gårdens höstsådda areal. Den tämligen korta tiden för höstsådd har också normalt inverkat direkt på storleken av det stöd som kommissionen beviljat. I Finland har framför allt regn, dåliga möjligheter att bärga skörd, försämrad skördekvalitet och ökade kostnader lett till skador och förluster. Till följd av kommissionens utkast till förordning är det möjligt att använda nationellt anslag som är lika stort som EU-stödet. Möjligheterna att komplettera stödet med nationella medel utreds som bäst i samband med tilläggsbudgeten för i år. Ersättningen för förlorad höstsådd betalas ut senast den 30 september 2018.

Ytterligare information:
Risto Lahti, specialmedarbetare, tfn 050 565 0424, risto.lahti@mmm.fi
Kari Valonen, lantbruksråd, tfn 0295 16 2269, kari.valonen@mmm.fi

Administration EU och internationella frågor Jari Leppä Mat och jordbruk Stöd