Hoppa till innehåll
Media

Projektet för elektroniskt bostadsaktieregister (ASREK) inleddes

jord- och skogsbruksministeriet
Utgivningsdatum 3.5.2017 13.00 | Publicerad på svenska 3.5.2017 kl. 13.27
Pressmeddelande

Ägaruppgifterna om bostadsegendom ska samlas i ett nytt elektroniskt register, vilket underlättar arbetet för många och möjliggör nya digitala tjänster inom boendet.

Arbetet med ett nytt elektroniskt bostadsaktieregister har inletts. I det nya registret ska föras in uppgifter om aktielägenheter och deras ägare. Registret ska användas i samband med boendets nya digitala tjänster, t.ex. när det gäller elektronisk överföring av äganderätt till bostadsaktier och pantsättning av aktierna.

ASREK är ett led i arbetet med att digitalisera offentliga tjänster, vilket är ett av regeringens spetsprojekt. För genomförande av projektet svarar Lantmäteriverket tillsammans med Patent- och registerstyrelsen, Skatteförvaltningen och Befolkningsregistercentralen.  Lagstiftningen som projektet förutsätter bereds av en arbetsgrupp under ledning av jord- och skogsbruksministeriet. I arbetet deltar också justitieministeriet, arbets- och näringsministeriet, miljöministeriet och finansministeriet.  Författningsändringarna överlämnas till riksdagen hösten 2018.  

- Registret ska byggas upp med tanke på kunderna, vilket  innebär att fokusen ligger på kunderna, inte på administrationen. De viktigaste kunderna är bl.a. bostadsaktiebolag och bolagsdelägare som får alla nödvändiga registertjänster på ett och samma ställe, berättar överdirektör Pentti Lähteenoja vid jord- och skogsbruksministeriet.  

Nya aktiebolag som bildas efter ingången av år 2019 ska enligt planerna inte få tryckta aktiebrev utan uppgiften om ägar- och besittningsrätten registreras i det elektroniska registret. Uppgifterna om lägenheter, aktier och delägare i gamla bostadsaktiebolag förs in i registret stegvis från och med år 2019. Uppgifterna om Finlands ca 80 000 bostadsaktiebolag och en miljon aktielägenheter kommer att finnas i elektronisk form år 2025. Totalkostnaderna för ASREK är ca 12 miljoner euro.

- ASREK ett brett tväradministrativt samarbetsprojekt som samlar uppgifterna om bostadsaktiernas ägare, som behövs i många olika sammanhang, i ett pålitligt register. Detta underlättar arbetet för tiotusentals människor såväl inom den offentliga som inom den privata sektorn och möjliggör alldeles nya tjänster och affärsfunktioner, säger Antti Kosonen som arbetar som innovationsdirektör vid Lantmäteriverket.
- Enligt en utvärdering från mars 2017 är ASREK:s ekonomiska potential över 50 miljoner euro per år.  Den viktigaste kvalitativa nyttan är att behandlingen av en stor bostadsegendom standardiseras samtidigt som effektiviteten, säkerheten, felfriheten och tillgången till information förbättras.  

Mer information:
Pentti Lähteenoja, överdirektör, jord- och skogsbruksministeriet, tfn 0295 16 2485, pentti.lahteenoja(at)mmm.fi
Susanna Paakkola, lagstiftningsråd, jord- och skogsbruksministeriet, tfn 0295 16 2448, susanna.paakkola(at)mmm.fi

Antti Kosonen, innovationsdirektör, Lantmäteriverket, tfn 040 522 5812, antti.kosonen(at)maanmittauslaitos.fi
Jorma Turunen, programchef, Lantmäteriverket, tfn 040 179 5335, jorma.turunen(at)maanmittauslaitos.fi

ASREK Förvaltningsområde Lantmäteri och geografisk information norminpurku