Hoppa till innehåll
Media

Saimenvikaren får bättre skydd

jord- och skogsbruksministeriet
Utgivningsdatum 2.4.2009 10.37
Pressmeddelande -

Ministeriet har för avsikt att fortsätta skydda saimenvikaren och kutarna genom en ny förordning om inskränkningar av fisket. Förordningen utfärdades i dag och träder i kraft 1.5.2009. Förordningen bygger på ett enhälligt förslag av arbetsgruppen Saimenvikaren och fisket som tillsattes i höstas. Ett fortsatt och effektivare skyddssystem på frivillig basis är enligt arbetsgruppens mening det bästa och naturligaste sättet att genomföra inskränkningar av nätfisket i Saimen. Arbetsgruppen var brett representerad av alla aktörer med samband till saimenvikaren: Södra Savolax TE-central, Pro Agria Södra Savolax, Finlands WWF, Forststyrelsen, Södra Savolax miljöcentral, Joensuu universitet, yrkesfiskare och ägare till vattenområdena.

I förordningen ingår två stora ändringar som gäller skyddet av såväl vuxna vikare som kutar. Det område som omfattas av förordningen ska utvidgas från 1 250 kvadratkilometer till cirka 1 675 kvadratkilometer. Förordningen ska därtill förbjuda användningen av nät tillverkade av garn som är tjockare än 0,17 millimeter.

Om förordningsförslaget lämnades 39 utlåtanden. Tre aktörer lämnade ett gemensamt utlåtande. Merparten av remissinstanserna ansåg att förslagen var motiverade, bl.a. naturresursrådet stod bakom ministeriets förslag.

De insatser som man utför för att skydda saimenvikaren är varierande och övergripande. Jord- och skogsbruksministeriet och miljöministeriet har ett brett samarbete inom detta område. Förutom förordningen och frivilliga skyddsavtal reglerar man t.ex. Saimens vattenyta för att saimenvikarens förökning ska lyckas. Därtill har ministerierna finansierat forskning och uppföljning av saimenvikaren.

I vår genomför jord- och skogsbruksministeriet tillsammans med miljöministeriet, Forststyrelsen, WWF, Finlands naturskyddsförbund, Centralförbundet för fiskerihushållning och Finlands Fritidsfiskares Centralorganisation en effektiv informationskampanj som riktas till invånare och fiskare inom saimenvikarens utbredningsområde. Under kampanjen sprider man ut information om ministeriets nya förordning, gör reklam för frivilliga skyddsavtal och vädjar till medborgare som fiskar i Saimen att de undviker fiske med nät och agnkrok under tiden 15.4 - 30.6.
Saimenvikaren är en utrotningshotad djurart. Stammens storlek uppskattas till omkring 260 individer. Stammen beräknas ha minskat med cirka 20 individer under åren 2006 och 2007. Minskningen beror främst på de dåliga is- och snöförhållandena som ledde till att fler kutar än tidigare dog i sina bon.
Konsekvenserna av förordningen och i synnerhet antalet frivilliga avtal om inskränkningar av fisket i relation till tillståndet hos vikarstammen kommer att följas upp under förordningens giltighetstid. Om de frivilliga skyddsinsatserna inte leder till att målen uppnås kan man under förordningens giltighetstid (2009 - 2014) utvidga skyddsområdet och skärpa fiskeinskränkningarna. Skyddet av saimenvikaren lyckas inte utan lokalbefolkningens hjälp. Inställningen till frivilliga avtal om fiskeinskränkningar är positiva inom Saimenområdet.

Mer information från jord- och skogsruksministeriet:
statssekreterare Jouni Lind, tfn 050 521 33 05

På internet: http://www.mmm.fi/saimaannorppa