Hoppa till innehåll
Media

Utredningen klar - obligatoriskt att registrera hundar från år 2022

jord- och skogsbruksministeriet
Utgivningsdatum 15.2.2019 14.22
Pressmeddelande

En utredning om ett officiellt hund- och kattregister är nu klar. Det ska skapas ett register, men i detta nu ska registret gälla bara hundar. Arbetet med att ta fram de lagbestämmelser som registret kräver inleds i år.

”Bestämmelserna om ett hundregister och obligatorisk identifieringsmärkning av hundar är ett stort steg för bättre hälsa och välbefinnande hos hundar. Med den obligatoriska identifieringsmärkningen vill vi särskilt motarbeta valpfabriker och förebygga illegal införsel av hundar samt göra det lättare att skicka hem herrelösa hundar”, säger jord- och skogsbruksminister Jari Leppä.

Enligt ministeriets riktlinjer ska man i första hand när man skapar registret undersöka möjligheten att anlita privata aktörer  som svarar för informationssystemet och databasen. I praktiken innebär detta att djurägaren registrerar sitt djur i ett system som hör till en privat aktör. De obligatoriska myndighetsuppgifterna och den privata aktörens uppgifter ska dock på ett tillförlitligt sätt hållas separat i enlighet med dataskyddsförordningen. Den officiella registeransvariga myndigheten är Livsmedelsverket.  På detta sätt är de möjligt att hålla kostnaderna för registret på en skälig nivå.

Livsmedelsverket ska konkurrensutsätta projektet när det söker en lämplig partner som ska hjälpa myndigheten.

En alternativ modell går ut på att den centrala databasen finns i Livsmedelsverket, men uppgifterna ska uppdateras via en privat aktörs eller privata aktörers databaser i den centrala databasen. En ytterligare modell baserar sig på att uppdateringen av uppgifterna görs direkt i Livsmedelsverkets centrala databas.

Det tar tid i anspråk att konkurrensutsätta, utveckla och införa ett nytt register. Vidare ska man noggrant utreda kraven på informationssäkerhet och dataskydd. Det ser ut att registret införs tidigast 2022.

”Den obligatoriska identifieringsmärkningen och registreringen av hundar ligger som underlag när vi funderar på ett register över katter. Det är hög tid för oss att driva frågan vidare eftersom flera europeiska länder redan har infört bestämmelser om identifieringsmärkning och registrering av hundar”, säger  Leppä.  

Ett hundregister föreslogs i höstas i samband med propositionen om lagen om djurs välbefinnande som överlämnades till riksdagen. Utredningen togs fram av Reetta Stjerna på uppdrag av jord- och skogsbruksministeriet.

Hela utredningen kan du läsa här (på finska).

Ytterligare information:

Anssi Welling, specialsakkunnig, tfn 0295 16 2151

Taina Aaltonen, biträdande avdelningschef, tfn 0295162439

Risto Lahti, specialmedarbetare, tfn 0503985945