Hoppa till innehåll
Media

Krisstöd till svingårdar

jord- och skogsbruksministeriet
Utgivningsdatum 12.2.2015 14.33
Pressmeddelande

Regeringen fastställde i dag det nationella krisstödet för svinskötseln. Stödet mildrar konsekvenserna av Rysslands förbud mot import av griskött. Stödet, som uppgår till sammanlagt ca 3,7 miljoner euro, ska sökas separat. EU-rättsgrunden för utbetalning av stödet är stödet av mindre betydelse eller de minimis-stödet.

Stödet, som betalas enligt svingårdens storlek, är graderat i fyra stödnivåer. Storleken bestäms utifrån det genomsnittliga antal suggor och slaktsvin som gården enligt djurregistret hade på räkningsdagarna i september-december 2014. Stödet betalas ut till sökande i en engångspost.

De minimis-stödet är begränsat till maximalt 15 000 euro per stödmottagare under en period om tre beskattningsår. Därför kan en sökande få högst 15 000 euro i krisstöd och sökandens andra stöd av mindre betydelse minskar krisstödsbeloppet. Om det ansökta stödbeloppet överstiger 3,7 miljoner euro, sänker man de fastställda stödnivåerna för att hålla sig inom anslagsramen.

För krisstödet används det ytterligare jordbruksanslaget i statens andra tilläggsbudget 2014 samt anslaget för nationella stöd 2015. Det nationella stödet för mjölk har man redan tidigare kunnat höja med det ytterligare jordbruksanslaget.

Mer information:
äldre regeringssekreterare Juha Vanhatalo, tfn 0295 162 347
lantbruksekonomist Pekka Pihamaa, tfn 0295 162 289