Hoppa till innehåll
Media

Färre trikinundersökningar av svin

jord- och skogsbruksministeriet
Utgivningsdatum 17.4.2014 10.46
Pressmeddelande -

Regeringen föreslår för riksdagen att livsmedelagens bestämmelser om köttbesiktning ändras i linje med Europeiska unionens reformerade lagstiftning. I enlighet med kommissionens förordning som tillämpas från ingången av juni 2014 får trikinundersökningar minskas för sådana svin som fötts upp under officiellt erkända kontrollerade uppfödningsförhållanden.

Enligt förslaget ska till livsmedelslagen tas in bestämmelser om officiellt erkännande av kontrollerade uppfödningsförhållanden. Även de andra bestämmelserna om köttbesiktning och övervakning i anslutning därtill ska ses över.

Villkoret för vissa Europeiska unionens stöd är att man följer de s.k. tvärvillkoren. I övervakningen av tvärvillkoren ingår vissa till livsmedelslagstiftningen hörande krav som gäller gårdar med växtodling. För att säkerställa övervakningen ska det utfärdas bestämmelser om en tillsynsmyndighet. Närings-, trafik- och miljöcentralerna ska svara för övervakningen.

Lagen träder i kraft den 1 juli 2014.

Ytterligare information från jord- och skogsbruksministeriet:
äldre regeringssekreterare Hannu Miettinen, tfn 0295 162 478 förnamn.efternamn@mmm.fi

Jari Koskinen