Hoppa till innehåll
Media

Informationsmöte om spetsprojekten inom blå bioekonomi: Hållbar användning av vattenresurser i dag och i framtiden

jord- och skogsbruksministeriet
Utgivningsdatum 8.2.2019 12.50 | Publicerad på svenska 11.3.2019 kl. 16.33
Nyhet

Vad är aktuellt inom blå bioekonomi just nu? Vad kommer att ske inom spetsprojekten våren 2019? Mötet samlar ihop projektgenomförare och aktörer som är intresserade av nya lösningar och innovationer.

Mötet är ett led i arbetet med att införa den nationella planen för utveckling av blå bioekonomi. För arbetet har reserverats sammanlagt fem miljoner euro. Inom ramen för regeringens spetsprojekt har finansierats flera projekt som gäller återvinning av näringsämnen och energi, nya servicekoncept för vattenturism, vattensektorns internationalisering samt digitalisering. Spetsprojektets åtgärder har också finansierats med andra medel, till exempel innovationsprogrammen har fått medel ur Europeiska havs- och fiskerifonden. 

Tid: fre 15.3 kl. 10.00 - 13.00

Plats: Utrikesministeriets pressaula, Kanalgatan 3, Helsingfors

Mötet öppnas av jord- och skogsbruksminister Jari Leppä.

På mötet ges en översikt över de nyaste projekten inom blå bioekonomi och skapas möjligheter för aktörerna att bilda nätverk. På mötet presenteras också pågående projekt och diskuteras den blå bioekonomins möjligheter och sociala effekter.

Finns det eventuella synergier mellan projekten? Vilka områden och lösningar har potential för uppskalning, kopierbara koncept och internationalisering? Även dessa frågor begrundas på mötet. Ytterligare kommer projektgenomförare att presentera framtida visioner och deras önskemål tas emot av förvaltningen.

Välkommen att ta del av spetsprojekten och bilda nätverk med experterna!

ANMÄLAN senast tis den 12 mars 2019 via länken:
https://link.webropolsurveys.com/S/8F8A589E77A6DB73

Mer information:

Heidi Alatalo, tfn 050 342 5258, heidi.alatalo[at]mmm.fi

Bioekonomi Vatten