Hoppa till innehåll
Media

Skogshönsfåglar ökade i antal ytterligare – jord- och skogsbruksministeriet föreslår längre jakttider

jord- och skogsbruksministeriet
Utgivningsdatum 13.8.2021 14.32 | Publicerad på svenska 17.8.2021 kl. 10.07
Pressmeddelande
Metso

Enligt jord- och skogsbruksministeriets förslag ska jakttiderna för skogshönsfåglar i många områden vara längre än tidigare. I sommar har häckningen i allmänhet varit lyckad. Utkastet till förordning är på remiss fram till den 23 augusti.

I största delen av Norra och Östra Finland kommer jakten efter tjäder och orre inte att begränsas. Höstens jaktsäsong kan således fortsätta fram till den 10 december. Vinterjakt efter tjäder- och orrtuppar ska dessutom tillåtas på ett mer vidsträckt område än i fjol. 

I många områden i Norra Finland är populationerna av tjäder och orre fortsatt högre än genomsnittet. Längre jakttider är också möjliga på många ställen i Södra och Västra Finland. I de mellersta och södra delarna av landet ligger antalet orrar till stor del på en genomsnittlig nivå och jakttiden ska begränsas till två månader.

Järpe har ökat i antal i hela landet, men populationen är fortfarande gles i Norra Finland och i vissa områden i Mellersta och Sydvästra Finland. Därför ska jakttiden förkortas från 3 till 1-2 månader.
Trots att dalripa ökade i antal i många områden i år, är den fortsättningsvis svag i Södra, Mellersta och Östra Finland samt i de södra delarna av Norra Finland. Fredningen fortsätter således i största delen av landet. I Östra Lappland och Koillismaa har populationen blivit starkare och där ska jakten få fortsätta fram till utgången av oktober, men fredningsområdet ska utvidgas till Kemijärvi och Ranua.

I övre Lappland görs linjetaxering med hjälp av hundar. Enligt de preliminära resultaten har populationen av dalripa blivit en aning starkare och ligger nu på en genomsnittlig nivå. Detta innebär att den normala långa jakttiden inte kommer att begränsas.

– Häckningen har varit väldigt lyckad i nästan hela landet. Alla arter har i huvudsak ökat i antal. Redan under de två senaste åren har tätheten på vissa ställen i Norra Finland legat på högsta nivå och ser ut att stiga ytterligare, säger Janne Pitkänen, specialsakkunnig vid jord- och skogsbruksministeriet. 

Aktuell uppföljande information om populationer

Trots coronapandemin har det varit möjligt att göra vilttriangelräkningarna på normalt sätt både i år och i fjol. Resultaten från 900 räkningar har denna vecka uppdaterats på riistakolmiot.fi. Utifrån den färska och täckande informationen är det möjligt att i vissa områden förkorta jaktperioden eller totalförbjuda jakten vid behov.

– Jakttiderna för skogshönsfåglar bygger på en exakt information om populationerna. Alla som medverkat i vilttriangelräkningarna förtjänar igen ett stort tack för gott arbete. Det tredje goda året i rad ger nu en möjlighet att utvidga vinterjakten efter orre och tjäder i de tätaste utbredningsområdena, säger jord- och skogsbruksminister Jari Leppä.

Begäran om utlåtande, utkastet till förordning och förordningspromemorian finns att få på mmm.fi/paremiss.

Ytterligare information:

Janne Pitkänen, specialsakkunnig, tfn 0295 162 338, janne.pitkanen(at)mmm.fi
Annukka Kimmo, ministerns specialmedarbetare, tfn 050 478 0226, annukka.kimmo(at)mmm.fi

Jari Leppä Vilt