Hoppa till innehåll
Media

Skogshönspopulationerna är starka i norra och östra Finland – proposition on längre jakttider på remiss

jord- och skogsbruksministeriet
Utgivningsdatum 12.8.2022 14.30 | Publicerad på svenska 15.8.2022 kl. 12.40
Pressmeddelande

Skogshönspopulationerna är mycket starka på flera håll i landet. Jord- och skogsbruksministeriet föreslår att de längsta jakttiderna enligt jaktförordningen ska tillämpas i stora delar av landet under höstens jaktsäsong. Man kan lämna utlåtanden om förslaget fram till den 18 augusti.

Efter förra årets häckningsframgång har skogshönspopulationerna bevarats mycket väl över vintern. Årets häckning verkar ha lyckats i genomsnitt väl, i synnerhet i landets norra och östra delar. I södra och sydvästra Finland är populationerna av orre, järpe och tjäder emellertid ställvis så svaga, att det också föreslås regionala fredningar.

Enligt förslaget ska jakten på orre och tjäder inte begränsas alls i större delen av norra och östra Finland, vilket innebär att höstens jaktsäsong får pågå till den 10 december. Därtill ska vinterjakten på tjädertuppar och orrtuppar tillåtas i ett ännu större område än förra vintern. På många håll i norra Finland är tjäder- och orrpopulationerna fortsättningsvis större än genomsnittet.

Orrpopulationen i mellersta och södra Finland har emellertid försvagats och därför förslås en kortare jakttid. I Egentliga Finland förbjuds orrjakten helt. Jakten på tjäder förbjuds helt i Nyland och i Egentliga Finland och jakten på järpe förbjuds helt i Södra Karelen och i landskapet Kymmenedalen. 

Populationen av dalripa har vuxit märkbart i norra Lappland, men i stora delar av södra, mellersta och östra Finland är den fortfarande svag. Därför fortsätter fredningen av dalripa i största delen av landet. I mellersta Lappland, Koillismaa och norra Kajanaland har populationen av dalripa vuxit under flera år och där kan jakten tillåtas till slutet av oktober.

– Populationerna av tjäder och orre har redan i ett par år ställvis varit större än under hela den tid man har inventerat dem. Det är mycket glädjande, och det verkar som att de fortsätter växa. I synnerhet orrpopulationen har vuxit jämfört med förra året. Tack vare noggrann populationsberäkning får vi exakta regionala uppgifter som gör det möjligt att införa begräsningar i rätt områden och tillåta mer omfattande jakt i andra områden, säger specialsakkunnige Janne Pitkänen vid jord- och skogsbruksministeriet.

Populationsberäkningarna är uppdaterade

Mängden vilt i skogarna beräknas med hjälp av triangelinventering. Forskningen på detta område i Finland är av världsklass. 

Triangelinventeringen ger aktuell information. Under vecka 32 har resultaten av över 900 triangelinventeringar redan laddats upp på webbplatsen riistakolmiot.fi. Tack vare färska och omfattande uppgifter och en tidsserie på över 30 år kan man vid behov förkorta jaktperiodens längd eller förbjuda jakt helt och hållet i ett visst område. 

Begäran om utlåtande, utkastet till förordning och en promemoria finns på adressen mmm.fi/paremiss

•    Karta över de föreslagna jakttiderna för tjäder (på finska)
•    Karta över de föreslagna jakttiderna för orre (på finska)
•    Karta över de föreslagna jakttiderna för järpe (på finska)
•    Karta över de föreslagna jakttiderna för dalripa (på finska)
•    Föreslagna jakttider i olika områden

Mer information:

Janne Pitkänen, specialsakkunnig, tfn 0295 162 338, fornamn.efternamn@gov.fi