Hoppa till innehåll
Media

Skyldigheten att bekämpa rotticka lindras temporärt på grund av problem med tillgången på urea

jord- och skogsbruksministeriet
Utgivningsdatum 5.5.2022 13.40
Pressmeddelande
Tuore kanto, johon on levitetty ureaa
Foto: Johanna Kleemola, Skogscentralen

Enligt lagen om bekämpning av skogsskador ska spridning av rotticka bekämpas i samband med sommaravverkning genom att färska stubbar på barrträdsdominerade avverkningsområden behandlas med antingen urea eller något annat bekämpningsmedel. På grund av sanktionerna mot Ryssland är dock tillgången till urea osäker i nuläget, och bekämpningsskyldigheten lindras därför temporärt från och med den 6 maj 2022.

Stubbehandlingsskyldigheten gäller från och med den 6 maj endast barrträdsdominerade mineraljordar och situationer där dygnets lägsta temperatur på avverkningsområdet är över +7 °C. Före den temporära ändringen av bestämmelserna har det varit obligatoriskt att bekämpa rotticka också på barrträdsdominerad torvmark och alltid när dygnets lägsta temperatur överstiger 0 °C.

Syftet med lindringen är att förhindra att det uppkommer situationer där brist på bekämpningsmedel gör att avverkningar som är viktiga med tanke på försörjningsberedskapen måste avbrytas. Statsrådets förordning om ändringen är temporär och gäller till och med den 30 november 2022.

Stubbehandling förhindrar spridning

Rottickan sprids i huvudsak via färska stubbar och är en av de mest betydande patogenerna i de finländska skogarna. Både granrotticka och tallrotticka är vanliga i hela södra och mellersta delarna av Finland, och deras utbredningsområde utvidgas norrut i takt med att klimatet blir varmare. Rottickan, som orsakar rötskador, ska enligt bestämmelserna därför bekämpas i barrträdsdominerade riskområden från ingången av maj till utgången av november.

Att rottickan bekämpas är viktigt för både skogens hälsa och skogsägarens ekonomi, betonar konsultativa tjänstemannen Tatu Torniainen vid jord- och skogsbruksministeriet. Enligt honom är det därför förnuftigt att behandla stubbar även under dessa omständigheter alltid när det är möjligt, och det lönar sig därför för skogsägarna att ta upp frågan i samband med förhandlingar om virkeshandel.

Vid stubbehandling för att bekämpa rotticka går det också att använda biologiskt bekämpningsmedel som baserar sig på pergamentsvamp. Urea har dock hittills använts som bekämpningsmedel vid mer än 90 procent av de kommersiella avverkningarna.

– Om osäkerheten kring tillgången på bekämpningsmedel försvinner, kan jord- och skogsbruksministeriet vid behov föreslå att skyldigheten att behandla stubbar återställs redan före utgången av november, säger Torniainen.

Läs mera:

Lisätietoja: neuvotteleva virkamies Tatu Torniainen, p.029 516 2162, etunimi.sukunimi@gov.fi

Skogar Valtioneuvoston asetus