Hoppa till innehåll
Media

Snabbare och mer täckande ersättningssystem för översvämningsskador 1.1.2014

jord- och skogsbruksministeriet
Utgivningsdatum 12.12.2013 6.15
Pressmeddelande -

Från och med den 1 januari 2014 ska skador som ovanliga översvämningar orsakar på byggnader och lösöre täckas med försäkringar. Jord- och skogsbruksminister Jari Koskinen påminner att ägare till fastigheter som ligger i översvämningskänsliga områden ska nu ta reda på översvämningsriskerna och se till att de har tecknat en försäkring mot översvämningar.

Översvämningar orsakar årligen skador runt om i landet. Under de senaste tio åren har värdet av skador uppgått till över miljoner euro vart annat år. På grund av föränderligt klimat måste vi ha beredskap mot allt värre översvämningar och andra risker som följer av de varierande klimat- och vattenförhållandena. Även samhället är mer utsatt för naturkatastrofer på grund av större tätortsområden, förenhetligare samhällsstruktur, byggande och jordbrukets mekanisering.

- Systemet för att ersätta skador på egendomen och jordbruket till exempel på grund av översvämningar eller kraftigt regn, ska vara så smidigt som möjligt. Ett bra ersättningssystem täcker översvämningar som beror såväl på hög vattennivå i havet som på störtregn. Systemet måste också vara rättvist och fungera snabbt så att hushåll och företagare inte behöver befinna sig i svåra situationer. Systemet som införs vid ingången av nästa år är en viktig del av fastighetsägarnas aktiva beredskap, framhäver minister Koskinen.

Skador som översvämningar i vattendrag orsakar byggnader och egendom ska inte längre ersättas av statliga medel. Försäkringsbolagen har nu hem- och fastighetsförsäkringar som innehåller skydd mot översvämningar. Försäkringsvillkoren motsvarar bra de mål som man ställt på ersättningssystemet.

Försäkringarna ger ett bredare skydd jämfört med tidigare eftersom de ersätter förutom de skador som orsakas av översvämningar i vattendrag också de skador som följer av stigande havsnivå eller kraftigt regn. Läget blir bättre för den som lider av skadorna då ersättningarna kommer betydligt snabbare än i dag. Även små företag kan få ersättning från försäkringar, vilket inte var möjligt i det statliga systemet.

- Reformen ingår i lagstiftningsreformen och andra utvecklingsinsatser som skapar beredskap för risker orsakade av föränderligt väder och andra naturförhållanden, säger minister Koskinen.

Ytterligare information om områdena med översvämningsrisker kan fås av närings-, trafik- och miljöcentralernas kundservice och på webbplatsen www.ymparisto.fi/tulvat.

Försäkringarnas översvämningsskydd kan man kontrollera i försäkringsvillkoren eller hos försäkringsbolagen.

Kommande utvecklingsinsatser och reformer

  • Regeringen överlämnade 3.10.2013 till riksdagen ett förslag till ändring av lagen om skördeskador. Målet är att även skördeskador ska ersättas från försäkringar från och med ingången av år 2016.
  • Arbetet med att planera hanteringen av översvämningsrisker pågår som bäst. Av hela landets översvämningsrisker har gjorts en bedömning och översvämnings- och riskkartorna för de känsligaste områdena blir färdiga 22.12.2013. För dessa områden har också utsetts översvämningsgrupper som just nu diskuterar riskhanteringens mål och åtgärder. Informationen sammanställs i planerna för hantering av översvämningsrisker som blir klara 22.12.2015.
  • Skador som ovanliga översvämningar orsakar på byggnader och egendom ska täckas med försäkringar från och med den 1 januari 2014.
  • Finlands miljöcentral och Meterologiska institutet startar 1.1.2014 ett gemensamt översvämningscenter enligt jord- och skogsbruksministeriets och kommunikationsministeriets avtal. Centret svarar för prognoser och varningar för översvämningar samt upprätthållande och förmedling av information om översvämningsläget. På detta sätt är det möjligt att minska eller förebygga skador genom att man satsar på en allt snabbare och tillförlitligare informationsspridning om översvämningar i vattendrag och havet samt om störtregn.

Mer information från jord- och skogsbruksministeriet:
vattenöverinspektör Ville Keskisarja, tfn 0295 162 390 (hantering av översvämningsrisker och ersättning av översvämningsskador)
hallitusneuvos Esko Laurila, p. 0295 162 117 (ersättning av skördeskador)

Ytterligare upplysningar från Finansbranschens centralförbund:
direktör Lea Mäntyniemi, tfn 020 793 4230 (försäkringsfrågor)