Hoppa till innehåll
Media

Statens näringsdelegation tillsattes

jord- och skogsbruksministeriet
Utgivningsdatum 23.6.2008 9.42
Pressmeddelande -

Jord- och skogbruksministeriet har tillsatt statens näringsdelegation för en ny treårsperiod 30.5.2008 – 29.5.2011. Till delegationens ordförande utnämndes generaldirektör Pekka Puska från Folkhälsoinstitutet och till vice ordförande generaldirektör Jaana Husu-Kallio från Livsmedelssäkerhetsverket Evira.

Näringsdelegationen har som uppgift att följa upp och utveckla folknäringen. Delegationen utvecklar näringsrekommendationer och ger förslag till åtgärder samt följer upp förverkligandet av åtgärderna samt deras inverkan på folkhälsan.

Delegationen följer också upp den näringsmässiga riskbedömningens resultat och gör förslag och tar ställning vid behov. Delegationen följer också den europeiska nutritionspolitiken. Därtill har delegationen som uppgift att koordinera och följa upp verkställandet av statsrådets principbeslut om utvecklingslinjerna för hälsofrämjande motion och kost.

Medlemmar i statens näringsdelegation 30.5.2008 -29.5.2011:

Ordförande
generaldirektör Pekka Puska, Fölkhäsoinstitutet

Vice ordförande
generaldirektör Jaana Husu-Kallio, Livsmedelssäkerhetsverket Evira

Medlemmar:
överinspektör Kaisa Vaihia, jord- och skogsbruksministeriet
konsultativ tjänsteman Sirpa Sarlio-Lähteenkorva, social- och hälsovårdsministeriet
general sekreterare Marja Innanen, jord- och skogsbruksminiteriet
undervisningsråd Marjaana Manninen, Undervisningsstyrelsen
ledande forskare Paula Hakala, Folkpensionsanstaltet
specialforskare Satu Männistö, Folkhälsoinstitutet
seniorforskare Jaana Laitinen, Arbetshälsoinstitutet
docent Ursula Schwab, Kuopio universitet, Institutionen för klinisk näringslära
professor Christel Lamberg-Allardt, Helsingfors universitet/ Institutionen för tillämpad kemi och mikrobiologi, avdelning för näringslära
professor Suvi Virtanen, Tampere universitet, Institutionen för hälsovetenskap
livsmedels- och näringsexpert Annikka Marniemi, Finlands Konsument förbund rf
utvecklingschef Marjaana Lahti-Koski, Finlands Hjärtförbund rf
verksamhetsledare Mika Pyykkö, Centret för hälsofrämjande rf
specialexpert Tarja Hartikainen, Finlands Kommunförbundet rf
cateringchef Elina Särmälä, Kuntaruokailun asiantuntijat ry
livsmedelsexpert Anna Savisalo, Finlands Dagligvaruhandel rf
branchchef Marleena Tanhuanpää, Livsmedelsinduustriförbundet rf
ombudsman för matkultur Jaakko Nuutila, Centralförbundet för lant- och skogsbruksproducenter rf

Permanent expert: överinspektör Suvi Ryynänen, jord- och skogsbruksministeriet
Närinsdelegationens generalsekreterare är Raija Kara, Evira.

Närmare information:
överinspektör Suvi Ryynänen, jord- och skogsbruksministeriet, tlf. (09) 160 52385
generalsekreterare Raija Kara, tlf 02077 24292, 050 4099860