Hoppa till innehåll
Media

Statrådet fastställde stödnivåerna för produktion av mjölk och lagring av trädgårdsprodukter

jord- och skogsbruksministeriet
Utgivningsdatum 24.2.2005 12.26
Pressmeddelande -

Statsrådet fastställde i dag 24.2 de slutgiltiga nivåerna för det nationella produktionsstödet för mjölk och nivåerna för lagringsstödet för trädgårdsprodukter i stödregionerna A och B för år 2004.

För det nationella stödet till södra Finland gäller kommissionens beslut om 141-stödet enligt vilket statsrådets förordning om nationellt stöd till södra Finland har utfärdats. Enligt dessa beslut uppgår den högsta sammanlagda stödsatsen för produktion av mjölk till 30,97 miljoner euro i A- och B-regionerna. Den stödnivå som uppställdes som mål i det ursprungliga beslutet har alltså sänkts med 0,2 cent per liter med tanke på en eventuell överskridning. Detta gäller också för regionen för det nordliga stödet.

Efter granskningen av totalmängden producerad mjölk och de ansökta stöden kan även satsen på 0,2 cent utbetalas. Den sammanlagda stödnivån för mjölk är således 6,8 cent per liter vilken motsvarar den eftersträvade nivån, i yttre skärgården i stödregionerna A och B och på fasta Åland samt 5,6 cent per liter i de andra delarna av A- och B-regioner. I regionen C är stödnivån förenlig med den eftersträvade nivån, dvs. 10,0 - 33,1 cent per liter beroende på delen av C-regionen.

Därutöver har enhetsstöden för lagring av trädgårdsprodukter enligt förordningen om nationellt stöd till södra Finland minskats eftersom enligt kommissionens beslut kan i stöd utbetalas högst 1,18 miljoner euro. Utgående från de godkända ansökningarna skulle det belopp som utbetalas överskrida denna stödsats med ca 13 procent, och därför har enhetsstöden minskats i motsvarande grad.

Närmare information lämnas av:

överinspektör Juha Vanhatalo, jord- och skogsbruksministeriet, tfn 09-160 52793