Hoppa till innehåll
Media

Statsrådet antog ändringar i lagen om djursjukdomar

jord- och skogsbruksministeriet
Utgivningsdatum 13.3.2008 13.27
Pressmeddelande -

Statsrådet antog i dag den 13 mars en proposition om ändring av bestämmelserna i lagen om djursjukdomar. Avsikten är att republikens president överlämnar lagändringen till riksdagen fredagen den 28 mars. Ändringarna gäller tillstånd till odling av fisk, kräftdjur och blötdjur, rensning av fisk och ansökan om ersättning i allvarliga djursjukdomsfall. Ändringarna ska träda i kraft den 1 augusti 2008.

Det föreslås att en verksamhetsutövare som odlar fisk, kräftdjur eller blötdjur ska i förväg ansöka om ett tillstånd hos Livsmedelssäkerhetsverket (Evira). Ett tillstånd krävs om verksamhetsutövaren odlar vattenbruksdjur eller deras könsceller för att användas som människoföda eller om utövaren har för avsikt att sälja dem, ge vidare för uppfödning eller plantera ut dem i hav eller vattendrag.

Även fiskrenserier som rensar odlad fisk från ett restriktionsområde inrättat med anledning av lättspridd sjukdom hos fisk behöver Eviras tillstånd. Ändringarna bygger på rådets direktiv 2006/88/EG om djurhälsokrav för djur och produkter från vattenbruk.

Ytterligare ska ansökningstiden för ersättningar för avlivade djur som utbetalas med statliga medel förkortas från ett år till två månader. Tiden för övriga ersättningar förkortas till sex månader. Målet med denna ändring är att göra det möjligt för staten att inom tidsfristerna i gemenskapslagstiftningen ansöka om EU-stöd för de kostnader som bekämpningen av djursjukdomar medför.

Ytterligare information:

Fiskodlingsanläggningens tillstånd: veterinäröverinspektör Riitta Rahkonen, tfn 09-160 532 80, 040-356 7675, riitta.rahkonen@mmm.fi

Ersättningar: veterinäröverinspektör Kajsa Hakulin, tfn 09-160 524 33,
kajsa.hakulin@mmm.fi