Hoppa till innehåll
Media

Statsrådet beslöt att höja jaktvårdsavgiften

jord- och skogsbruksministeriet
Utgivningsdatum 28.2.2008 11.54
Pressmeddelande -

Statsrådet beslöt i dag att höja jaktvårdsavgiften från nuvarande 24 euro till 28 euro. Höjningen bedöms ge tilläggsintäkter på 1,2 miljoner euro. Ändringen träder i kraft när jaktåret inleds 1.8.2008.

Höjningsbehovet har uppkommit genom den allmänna kostnadsutvecklingen och löneavtalen. Dessa har inte beaktats jaktvårdsavgiftens nivå efter år 2000. Även jaktvårdsdistriktens utökade uppgifter har medfört extra kostnader. Terrängkontroller av skador som de stora rovdjuren och älgarna orsakar samt Europeiska unionens naturskyddspolitik sysselsätter jaktvårdsdistrikten i allt högre utsträckning. Upprättandet av en övergripande viltvårdsplan kan inte utföras utan nödvändiga verksamhetsanslag. Medel från jaktvårdsavgiften har fördelats till denna typ av projekt för främjandet av viltvården.

Med medel från jaktvårdsavgifterna finansieras Jägarnas centralorganisation, jaktvårdsdistriktens och jaktvårdsföreningarnas drift- och kapitalkostnader samt jägarnas grupplivförsäkringspremier liksom jaktvårdsåtgärder och övrigt främjande av vilthushållning, jaktverksamhet samt det upplysningsarbete som jaktorganisationerna utför. Alla jägare och jaktledare skall betala jaktvårdsavgift till staten per jaktår. Jaktvårdsavgiften kan uppgå till högst 50 euro per jaktår.

Ytterligare information från jord- och skogsbruksministeriet:
äldre regeringssekreterare Heidi Eino, tfn (09) 160 53379, 0400 773 396
överinspektör Sami Niemi, tfn (09) 160 53374, 0400 238 505