Hoppa till innehåll
Media

Statsrådet beslutade om transportstödet för sockerbeta 2008

jord- och skogsbruksministeriet
Utgivningsdatum 26.3.2009 13.30
Pressmeddelande -

Statsrådet beslutade i dag om grunderna för fördelning av transportstöd för sockerbeta. Statsrådet fattade också beslut om stödsumman. Transportstödet är tidsbestämt och betalas ut för produktionen under åren 2008 – 2012. Syftet med stödet är att säkra produktionens lönsamhet och Finlands enda sockerfabriks tillgång till råvara.

Transportstödet fastställs enligt mängden polsocker i och transportsträckan för den skörd 2008 som odlaren levererat till fabriken. Polsocker är rena mängden sockerbetor multiplicerat med sockerhalten. Odlingskontrakten grundar sig på polsockermängden.

Beroende på transportsträckan uppgår stödet till 5,25 – 21,40 euro per ton socker. Stödet höjs gradvis enligt transportsträckan ända upp till 160 km. Om sträckan är över 160 km ska stödet betalas ut enligt 160 km.

Stödet betalas ut i form av stöd av mindre betydelse, dvs. de minimis-stöd som är begränsat till 7 500 euro per stödmottagare under tre beskattningsår. Denna summa omfattar sökandens alla de minimis-stöd under dessa år. En ytterligare begränsning är att totalsumman av sökandens alla olika stöd av mindre betydelse under den tre år långa perioden inte får vara mer än 200 000 euro.

Mer information från jord- och skogsbruksministeriet:
konsultativa tjänstemannen Esa Hiiva, tfn 09-160 526 57, 040 733 6225

Sirkka-Liisa Anttila