Hoppa till innehåll
Media

Statsrådet fastställde Finlands förslag till nationellt stöd för utsädesprodukti

jord- och skogsbruksministeriet
Utgivningsdatum 4.12.2008 12.14
Pressmeddelande -

Statsrådet fattade i dag beslut om det förslag till nationellt stöd för utsädesproduktion av vallväxter och stråsäd för åren 2009 – 2010 som Finland ska lägga fram för Europeiska kommissionen. Enligt förslaget kan stöd betalas för sådana sorter av vallväxter och stråsäd som är införda i Finlands sortlista och som odlas enbart i Finland. Också sorter som odlas i små mängder i Finlands närområden föreslås berättiga till stöd.

Stödberättigande år 2010 är samma sorter som berättigar till stöd år 2009 samt nya sorter som godkänts ingå i sortlistan, om de uppfyller stödvillkoren.

Enligt förslaget betalas stöd för den areal som godkänts vid odlingsgranskningen. Det föreslagna stödet är högst 73 euro per hektar för stråsäd och högst 220 euro per hektar för vallväxter. För betalning av utsädesstöd krävs kommissionens godkännande.

Vilka växtarter och sorter som berättigar till stöd bestäms genom en årlig förordning av statsrådet. Stödberättigande vallväxtarter år 208 var ängssvingel, rörsvingel, rödklöver och engelskt rajgräs. Av stråsäden berättigade korn, havre, vete och råg till stöd.

Ytterligare upplysningar vid jord- och skogsbruksministeriet:
konsultativa tjänstemannen Esa Hiiva, tfn (09) 1605 2657, 040 733 6225

Sirkka-Liisa Anttila