Hoppa till innehåll
Media

Statsrådet fastställde stödnivån för potatisproduktion

jord- och skogsbruksministeriet
Utgivningsdatum 17.1.2008 12.12
Pressmeddelande -

Statsrådet fastställde i dag den 17 januari nivåerna för det nationella stödet för potatisproduktion 2007. Det nationella stödet uppgår sammanlagt till 7,2 miljoner euro. Stöd betalas för produktion av mat- och industrimatpotatis som odlas i marknadsföringssyfte samt för produktion av utsädespotatis.

Det nationella stödet är 277 euro per hektar. De jordbrukare som har ingått ett skriftligt avtal om marknadsföringen av produktionen får ett höjt stöd, dvs. 118 euro mer per hektar.

I de områden där det produceras högklassig utsädespotatis betalas ett ytterligare stöd som uppgår till 86 euro per hektar för jordbrukare med ett skriftligt odlingskontrakt. Den övriga produktionen får 60 euro per hektar.

Ytterligare upplysningar från jord- och skogsbruksministeriet:
överinspektör Esa Hiiva, tfn 09-160 526 57, 040 733 62 25