Hoppa till innehåll
Media

Statsrådet godkände grunderna för skördeskadeersättningar

jord- och skogsbruksministeriet
Utgivningsdatum 30.4.2008 11.00
Pressmeddelande -

Statsrådet godkände i dag grunderna för skördeskadeersättningar. Genom förordningen upphävs statsrådets gällande förordning om ersättande av skördeskador (270/2003).

Sådana växter som odlas endast i ringa omfattning eller inte alls i Finland ska inte längre omfattas av skördeskadeersättning. En ny växtart som börjar ersättas är oljedådra (Camelina sativa). Därtill omfattas följande växtarter av skördeskadeersättningar: råg, höst- och vårvete, korn, havre, blandsäd, rybs, vårraps, oljelin, ärt, vallhö (torrhö- och ensilagevall, vall som odlas till saftfoder och betesvall), grönfodersäd, potatis, sockerbeta samt av de trädgårdsväxter som omfattas av kontraktsproduktion för industrin rödbeta, morot, blomkål, vitkål, kålrot, frilandsgurka och vinbär samt trädgårdsärt.

Till skillnad från tidigare kan skördeskadeersättning också betalas för skador på sådana arealer som används för ekologisk produktion och för vilka betalas miljöstöd för omställning till ekologisk produktion.

Delegationens för skördeskador sammansättning eller uppgifter ändras inte.

Mer information från jord- och skogsbruksministeriet:
konsultativa tjänstemannen Esa Hiiva tfn 09-160 526 57, 040 733 6225