Hoppa till innehåll
Media

Stödnivåerna för växthusproduktion i Södra Finland fastställda

jord- och skogsbruksministeriet
Utgivningsdatum 16.10.2014 11.00
Pressmeddelande -

16.10.2014 Helsingfors

Regeringen fastställde i dag stödnivåerna för 2014 års växthusproduktion i Södra Finland. Detta nationella stöd, som betalas enligt växthusarealen för trädgårdsväxter, uppgår till sammanlagt 12,8 miljoner euro.

Enhetsstödet måste sänkas eftersom den verkliga produktionsarealen var större än den ursprungliga uppskattade arealen som låg till grund för fastställelse av stödet. När det gäller korta odlingsperioder (2-7 mån) är stödet 3,8 euro per kvadratmeter och i fråga om långa perioder (över 7 mån) 10,0 euro per kvadratmeter.

Ytterligare information:

äldre regeringssekreterare Juha Vanhatalo, tfn 029 5162347
överinspektör Veli-Pekka Reskola, tfn 029 5162193