Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

Stugbarometern 2021: Fritidsboendet ett allt starkare fenomen

Jord- och skogsbruksministeriet
18.6.2021 10.27
Pressmeddelande

I en internationell jämförelse framstår Finland som ett land med ett stort antal fritidshus. Beroende på beräkningssättet har vi 2,4 –2,9 miljoner fritidsinvånare i Finland. Det antas att nästan 40 procent av fritidsbostäderna kommer att användas mycket eller i någon mån mer under de kommande tre åren. Detta och mycket annat framgår av resultaten från Stugbarometern 2021.

Resultaten visar att det genomsnittliga antalet dygn som tillbringas i fritidsbostaden har ökat betydligt. Enligt stugbarometern 2016 var antalet dygn 79, medan de nyaste resultaten visar att antalet redan är 103.

Det antas att nästan 40 procent av fritidsbostäderna kommer att användas mycket eller i någon mån mer under de kommande tre åren. I Stugbarometern 2016 var framtidsutsikterna måttfullare. 

Distansarbete i fritidshus ökar kraftigt

Allt fler arbetar på distans på stugan. Andelen distansarbetande personer av de arbetstagare för vilka distansarbete är möjligt är 43 procent. År 2016 var denna andel 7 procent.  Två tredjedelar av de distansarbetande personerna var villiga och en fjärdedel eventuellt villiga att jobba mera på distans. 

Fritidshusen lika stora som tidigare, men utrustningsnivån är bättre

Enligt Stugbarometern 2021 är fritidsbostäderna i rätt gott skick och utrustningsnivån har förbättrats under de senaste åren, vilket innebär att man tar väl hand om stugorna. Jämfört med Stugbarometern 2016 tänkte en större del av svarspersonerna förbättra fritidsbostadens utrustningsnivå under det följande året. Detta tyder på att folk tänker tillbringa allt mer tid på stugan i framtiden. Under de senaste 12 månaderna har hushållen använt i genomsnitt cirka 3 500 euro till varor och tjänster som de behövt för att bygga eller renovera fritidsbostäder. 

Antalet fritidsbostäder ökar, allt fler tillbringar tid på stugan även allt längre bort från hemkommunen

Andelen stugägare som inte är invånare i kommunen har ökat, cirka två tredjedelar av sommarstugorna i privat ägo ägs av invånare som permanent bor i andra kommuner.  De längsta resorna görs från Nyland, avståndet till stugan är i genomsnitt 167 kilometer. 
Tiden på stugan och dess relativa betydelse varierar stort regionalt och enligt årstid. När antalet permanent bosatta minskar blir den relativa andelen deltidsbosatta allt större i många kommuner. Deltidsbosatta mångdubblar invånarna på många stugorter.

Fritidsboendet populärt också inom den närmaste framtiden

- Resultaten från Stugbarometern 2021 visar att fritidsboendet har ökat ytterligare och många indikatorer tyder på att utvecklingen kommer att vara likartad även inom den närmaste framtiden, säger Olli Voutilainen, specialforskare vid Naturresursinstitutet.

Han påminner dock om att barometern genomfördes mitt i coronapandemin.

- Coronapandemin har påverkat resultaten, men utvecklingen kan anses vara likartad redan under en längre tid. De framtida tidsserierna kommer att visa vilka långsiktiga effekter denna mycket exceptionella tidpunkt har haft på fritidsboendet. 

Hela Stugbarometern 2021: www.skargardspolitiken.fi

Ytterligare information: 

Olli Voutilainen, specialforskare, Naturresursinstitutet, tfn 029 532 2402, [email protected] 
Elina Auri, Skärgårdsdelegationens generalsekreterare,  jord- och skogsbruksministeriet, tfn 029 516 2041, [email protected]

Skärgårdsdelegationen har tagit fram Stugbarometern för att utveckla fritidsboendet. Den första Stugbarometern gavs ut 2004. Även internationellt sett handlar det om en unik uppföljande undersökning om fritidsboende. Barometern innehåller frågor om bland annat fritidsbostädernas läge och tillgänglighet, särdrag, underhåll och användning (inklusive arbete), användningen av tjänster i anslutning till fritidsboendet samt anskaffningen av varor och tjänster och förändringar i dessa.