Hoppa till innehåll
Media

Utanför renskötselområdet får fällas 53 vargar

jord- och skogsbruksministeriet
Utgivningsdatum 22.12.2016 15.03
Pressmeddelande

Jord- och skogsbruksministeriet fastställde i dag genom förordning att den årliga fångstkvoten utanför renskötselområdet är 53 vargar under jaktåren 2016 - 2018. Till skillnad från utkastet till förordning har antalet höjts med 13 vargar på grund av Naturresursinstitutets mer exakta utvärdering av populationens storlek.

Utanför renskötselområdet lever ungefär 200 - 248 vargar. Om man fäller det antal vargar som kvoten tillåter, minskar populationen med högst 21 - 26 procent. Det är dock viktigt att komma ihåg att den största tillåtna fångstmängden inte är något mål utan den övre gränsen för Finlands viltcentrals dispenser. 

Förordningen träder i kraft den 28 december 2016. Den jakt som sker med stöd av dispenser kan inledas genast att dispensen är beviljad. På detta vis är det enklare att följa upp hur dispenserna inverkar på populationens storlek och hur många alfahonor som fångas. Läget ska sen beaktas vid senare beslut. 

Till fångstkvoten räknas också t.ex. de vargar som fällts med stöd av skadebaserade tillstånd, som avlivats på polisens order och de vargar som dött i trafiken eller dödats olagligt. När man överväger dispenser är användningen av kvoten också beroende på vilka individer fångsten just då består av. Viltcentralen följer särskilt upp antalet fångade alfahonor.  

I beslutsfattandet medverkar också revirsamarbetsgrupperna och i vissa områden delegationerna som behandlar frågor kring stora rovdjur. Dessa instanser bedömer behovet av ansökan om dispens. Trots att förordningens giltighetstid är två år, är ministeriet berett att i december 2017 utfärda en ny förordning som bottnar i Naturresursinstitutets halvtidsutvärderingar från samma höst.

Naturresursinstitutet gav ut en halvtidsutvärdering den 8 december 2016. Enligt utvärderingen har vi ca 32 - 38 vargflockar i Finland av vilka 21 - 27 flockar har ett revir innanför våra gränser. I området utanför renskötselområdet lever sammanlagt 31 - 37 flockar av vilka 20 - 26 har ett revir i Finland. Jämfört med utvärderingen i december 2015 sker det ut att det inte skett några stora ändringar i det totala antalet flockar. En slutlig utvärdering av populationens storlek blir klar efter jaktsäsongen i mars 2017.

Ytterligare information:
Jussi Laanikari, överinspektör, jussi.laanikari(at)mmm.fi, tfn 0295 16 2432
Sami Niemi, konsultativ tjänsteman, sami.niemi(at)mmm.fi, tfn 0295 16 2391

Natur och klimat Stora rovdjur Vilt