Hoppa till innehåll
Media

Jaktkvoten för varg högst 39 djur

jord- och skogsbruksministeriet
Utgivningsdatum 12.11.2015 9.49
Pressmeddelande

Enligt förvaltningsplanen för varg ska det andra pilotåret för stamvårdande jakt starta i mitten av januari 2016. Jord- och skogsbruksministeriet föreslår att bland etablerade flockar får skjutas högst 39 vargar under tiden 15.1 - 15.2.2016.

Kvoten är dock inte ett antal som måste uppnås. Utkastet till förordning ska idag på en bred remiss, varefter den slutliga kvoten fastställs.

Syftet med det tvååriga pilotprojektet för stamvårdande jakt är att

  • ta fram ett lagligt koncept för att ingripa när det gäller problem- eller skadevållande individer och på så sätt förebygga olagligt dödande av vargar
  • utreda effekterna av jakten på flockens livskraft och vargarnas beteende

Enligt Naturresursinstitutets färska halvtidsbedömning har vi ca 22 – 43 vargflockar i vårt land, vilket betyder att antalet flockar ligger på samma nivå som tidigare. Det finns en stor variation i antalet flockar eftersom observationerna är få när marken är bar, vilket gör det svårare att uppskatta antalet. Uppskattningen av stammens storlek blir mer exakt när Naturresursinstitutet ger ut den andra halvtidsbedömningen i december. På grund av snötäcket är det då sannolikt möjligt att få närmare information om både antalet vargflockar och antalet individer i flockarna. Bedömningen tas i beaktande när den slutliga kvoten fastställs.

Dispenser för stamvårdande jakt beviljas av Finlands viltcentral. Dispenser beviljas i begränsad omfattning endast för etablerade revir med reproducerande vargar. Det rekommenderas att dispenserna fokuseras på unga problem- eller skadevållande vargar. En dispens kan också gälla ett etablerat par om individerna har orsakat stora skador. Ett villkor för dispensen är alltid att frågan inte går att lösa på något annat tillfredsställande sätt. Beslutet får inte riskera målet om en gynnsam skyddsnivå.

Tvåårigt experiment

Den stamvårdande vargjakten pågår först i två års tid i experimentsyfte.  Då följer man noggrant upp hur jakten inverkar på vargstammen och människornas attityder till varg. Under det första pilotåret, dvs. i vintras, var kvoten 29 vargar, stamvårdande dispenser beviljades för 24 vargar, antalet fällda vargar var 17.

Effekterna av jakten följs upp genom olika metoder och därtill analyserar man utvecklingen av vargobservationerna på gårdsplaner samt antalet skadefall. Beslut om en fortsatt stamvårdande jakt tas hösten 2016.

Nytt koncept för möten mellan människa och varg

Förutom den stamvårdande jakten inleds det nästa år också andra projekt enligt förvaltningsplanen för varg. I Egentliga Finland och Norra Savolax utvecklar man tillsammans med lokala aktörer ett koncept för möten med vargar som vistas nära bosättningen. Ytterligare ska vargrevirspecifika samarbetsgrupper inleda arbetet vid ingången av nästa år.

Vargar får också fällas genom skadebaserade dispenser som beviljas av Finlands viltcentral eller på polisens order. Den stamvårdande kvoten gäller alltså inte dessa dispenser, och inte heller vargjakt i renskötselområdet.

Tidsfristen för utlåtanden löper ut 4.12. På grund av besvärstiden när det gäller dispensbeslut rekommenderas det att dispensansökningarna lämnas in till Finlands viltcentral på adressen luvat.riista.fi före 30.11.2015.

Ytterligare information:
Jussi Laanikari, överinspektör, jord- och skogsbruksministeriet, tfn 040 733 6229
Mikael Luoma, viltchef, Finlands viltcentral, tfn 029 431 2271
Vesa Ruusila, direktör, Naturresursinstitutet, tfn 040 840 68 77

Läs mera om vargar och andra stora rovdjur: www.suurpedot.fi

Korrigerat 12.11.2015 kl 15.20: Tidsfristen för utlåtanden löper ut 4.12, inte 14.12 såsom det stod i det ursprungliga meddelandet.
 

Kimmo Tiilikainen Vilt