Hoppa till innehåll
Media

Mjölksektorn får EU-stöd på grund av exportkrisen

jord- och skogsbruksministeriet
Utgivningsdatum 10.12.2014 16.01
Pressmeddelande -

Enligt ett meddelande i dag från EU:s jordbruskommissionär Phil Hogan får finska mjölkproducenter, som drabbats av Rysslands importförbud, 10,7 miljoner euro i EU-stöd. – Det här är goda nyheter, säger jord- och skogsbruksminister Petteri Orpo. – Stödet är ett viktigt tillägg till det nationella krisstödet på 22,5 miljoner euro som till största delen går till mjölksektorn. Minister Orpo konstaterar att kommissionens beslut om stödet till mjölksektorn, samt det tidigare beslutet om stöd till mjölksektorn i Estland, Lettland och Litauen, är historiska. EU har inte någonsin tidigare betalat extra stöd direkt till bara vissa medlemsländers producenter, säger Orpo. På förhösten tillämpade EU-kommissionen normala marknadsmekanismer och beviljade stöd till frukt- och grönsakssektorn samt lagring av mejeriprodukter på grund av krisen. Dessa var unionens normala stödåtgärder som jämnar ut olika marknadsstörningar, men enligt Orpo kunde man inte tillämpa dessa mekanismer i Finland.

Det här har varit en stor principiell fråga för Finland. Trots att stödet inte kompenserar alla förluster, är det viktigt att EU sträckt ut handen till finska producenter, säger ministern.

Kommissionens webbsidor om importförbudet

Ytterligare information:
statssekreterare Tiina Rytilä, tfn 0295 162 254
lantbruksrådet Kari Valonen, tfn 0295 162 269
avdelningschef Risto Artjoki, tfn 0295 162 286
förnamn.efternamn@mmm.fi

Petteri Orpo