Hoppa till innehåll
Media

Finlands skogscentral får extra medel för Kemera-beslut

jord- och skogsbruksministeriet
Utgivningsdatum 7.7.2016 13.46
Pressmeddelande

Jord- och skogsbruksministeriet har i dag, den 6 juli 2016, beviljat Finlands skogscentral ytterligare 30 miljoner euro i en bevillningsfullmakt för beslut om finansiering som hänför sig till tidig vård av plantbestånd, vård av ungskog och hopsamling av klenträd i enlighet med lagstiftningen om finansiering av hållbart skogsbruk (Kemera) samt 8,444 miljoner euro i extra anslag för utbetalningar som hänför sig till genomförda projekt. Ökningen av medlen baserar sig på statens andra tilläggsbudget 27.6.2016, skogscentralens direktions förslag och det beslut som statsrådets finansutskott fattade i dag.

Bevillningsfullmakten möjliggör behandling av de ansökningar om finansiering som lämnades till Finlands skogscentral innan jord- och skogsbruksministeriets ansökningsförbud trädde i kraft den 7 maj 2016. Det bedöms att ca 25 miljoner euro kommer att användas till dessa ansökningar. Ministeriet öppnar ansökan på nytt när merparten av ansökningarna har behandlats och den förordning om finansieringsvillkoren som just nu är på remiss har trätt i kraft. Tilläggsanslaget på 8,444 miljoner euro är ett ombudgeterat anslag som förblev oanvänt 2015. Det kommer att användas till sådana projekt för tidig vård av plantbestånd, vård av ungskog och hopsamling av klenträd som det fattats finansieringsbeslut om 2015–2016.

Om man beaktar dagens beslut har Finlands skogscentral detta år en bevillningsmakt på sammanlagt 88 miljoner euro till sitt förfogande för finansieringsbeslut som rör finansiering av hållbart skogsbruk samt anslag på sammanlagt 63,634 miljoner euro för utbetalningar. Det finns därför goda möjligheterna att genomföra Kemera-skogsvårdsarbete i år. Tidig vård av plantbestånd, vård av ungskog och hopsamling av klenträd kan inledas när ansökan har lämnats in.

Genom Kemera-stödet främjas hållbar skötsel och användning av skogarna. Finlands skogscentral beviljar stöden till privata skogsägare.

Ytterligare information från jord- och skogsbruksministeriet:
Marja Kokkonen, forstråd, tfn 0295 162 444