Hoppa till innehåll
Media

Vid Finlands gränser får man fiska i sommar

jord- och skogsbruksministeriet
Utgivningsdatum 13.5.2020 11.22 | Publicerad på svenska 13.5.2020 kl. 17.09
Pressmeddelande

Båtfiske vid Finlands gränser är möjligt från och med den 14 maj 2015. I enlighet med statsrådets beslut är det åter tillåtet att korsa den svenska gränsen på Torne älv och den norska gränsen på Tana älv när man fiskar från båt.

Statsrådet fattade den 7 maj 2020 beslut om förlängning av gränskontrollen vid de inre gränserna och om begränsning av gränstrafiken fram till den 14 juni 2020.  På samma gång ändrades bestämmelserna om gränsövergång så att det är tillåtet att i syfte att fiska passera den inre gränsen på gränsälvarna mellan Finland och Sverige samt mellan Finland och Norge utan att ta land på en annan stats territorium. I enlighet med beslutet kan man fiska från en båt, bara man inte landar på en annans stats område.  Det nya beslutet börjar gälla den 14 maj.

Även Norge beslutade denna vecka att på samma sätt tillåta båtfiske i gränsälven. Beslutet började gälla den 12 maj. Sverige har inte infört några begränsningar vid de inre gränserna som skulle påverka Torne älv.

Ändringen av bestämmelserna behövs på grund av det populära båtfisket i Torne älv-Muonio älv och Tana älv. Inom båtfisket rör man sig oftast i hela flodens bredd.  Fisket sker vanligen i båtlag, och på älven sker inga sammankomster som är av betydelse med tanke på hanteringen av pandemin. Fisket i gränsälvarna har en stor ekonomisk inverkan på lokal nivå.

Det är svårt att exakt se var riksgränsen går i gränsälvarna och övervakningen av överskridande av gränsen i ringa omfattning är problematisk eftersom gränslinjens exakta sträckning inte har märkts ut i terrängen och gränslinjen inte går rakt från en bestämd koordinatpunkt till en annan.

Fiske från strand är möjligt på den finska sidan när man iakttar de begränsningar i rörelsefriheten som gäller coronaviruset samt allemansrätten och -skyldigheterna.

Närings-, trafik- och miljöcentralen i Lappland säljer fiskekort för Tana älv. Information om när försäljningen börjar ges på webbplatsen tenonkalaluvat.fi.  Laxfiskekorten för Torne älv säljs via tillståndsbutiken på yhteislupa.com. Avsikten är att man under den kommande perioden också i Torne älv ska testa elektronisk fångstrapportering.

Ytterligare information:
Tapio Hakaste, konsultativ tjänsteman, tfn 0295 16 2152, fornamn.efternamn@mmm.fi

Länkar:
Allmän information om gränspassage under undantagsförhållanden:

Statsrådets pressmeddelande 7.5.2020: Pendeltrafik vid de inre gränserna tillåts utan krav på att arbetet är nödvändigt

Gränsbevakningsväsendets pressmeddelande: Instruktioner om gränsövergång under undantagsförhållanden från och med den 14 maj 2020

EU och internationella frågor Fiskar