Hoppa till innehåll
Media

Finland har som mål att nå ett nytt avtal med Norge om fisket i Tana älv

jord- och skogsbruksministeriet
Utgivningsdatum 27.8.2015 18.42
Pressmeddelande

Finlands och Norges företrädare träffades den 27 augusti i Helsingfors för att diskutera fiskeavtalet för Tana älv. Länderna har som syfte att nå samförstånd om ett nytt avtal. Förhandlingarna är nu i slutskedet. Norge har tidigare meddelat att det överväger att säga upp avtalet om man inte når ett samförstånd om avtalet under detta år.

Finland och Norge är eniga om att det krävs strängare fiskebegränsningar än för närvarande för att laxbeståndet i Tana älv ska återhämta sig. Målet är att fisketrycket minskas med en tredjedel jämfört med nuläget, vilket också den finsk-norska forskargruppen rekommenderar.

– Det nya avtalet ska basera sig på Nordatlantiska laxorganisationen NASCO:s rekommendationer om en hållbar vård och användning av laxbestånden. Vården av laxbestånden ska vara flexibel och ske i enlighet med försiktighetsprincipen och grunda sig på bästa tillgängliga information om laxbeståndens tillstånd. Särskild uppmärksamhet kommer att fästas vid de laxbestånd som befinner sig i svagt tillstånd, säger jordbruks- och miljöminister Kimmo Tiilikainens specialmedarbetare Jukka-Pekka Kataja.

I det fortsatta arbetet kommer man att fokusera på vilket slags reglering av fisket som behövs. Särskilt i fråga om turistfiske återstår det ännu frågor som länderna bör förhandla om. Förhandlingarna utgår från de resultat som hittills uppnåtts och åsikterna bland Tanaälvdalens intressenter.

Ett avtal om fisket i Tana älv måste fås till stånd i år, och då träder det i kraft vid ingången av 2017 i Finland och Norge. Vid förhandlingarna granskas allt fiske, och strängare fiskebegränsningar är att vänta för allt fiske som bedrivs i Tana älv.

Mer information hos jord- och skogsbruksministeriet:
specialmedarbetare Jukka-Pekka Kataja, tfn 050 341 9934
avdelningschef Pentti Lähteenoja, tfn 0295 16 2485
fornamn.efternam@mmm.fi

 
Fiskar Kimmo Tiilikainen