Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

Forststyrelsen, jord- och skogsbruksministeriet och miljöministeriet meddelar
Under kampanjen Min naturgåva till hundraåringen har man skyddat över 600 hektar statlig mark

Jord- och skogsbruksministerietMiljöministeriet
30.11.2017 13.00
Pressmeddelande

Kivarnäsområdet på Kimitoön som är värdefullt på grund av sina naturvärden har nu skyddats permanent. Detta innebär starkare skydd för den smala hemiboreala vegetationszonen.

Kivarnäs (70 ha) och många andra objekt i statens mångbruksskogar doneras för att bli skyddsområden under jubileumsåret för Finlands självständighet. Under den första fasen togs beslut om skydd av 400 ha statlig mark.  Efter detta finns det sammanlagt 665 ha nya skyddsområden.

– Alla objekt har valts ut i samarbete med Forststyrelsens naturtjänster och Metsätalous Oy. Staten deltar i kampanjen Min naturgåva till hundraåringen genom att skydda en areal som motsvarar privata donationer.  Vi fortsätter arbetet för att hitta nya objekt, säger Forststyrelsens generaldirektör Pentti Hyttinen.

Hittills har man skyddat närmare 1 300 ha privat mark. Skyddsområden finns det nu i alla 18 landskap. Skyddsområdena omfattar skogsmark, våtmarker och till och med kobbar i den yttre skärgården. Ytterligare ca 500 ha i olika landskap väntar på skyddsbeslut. 

Även kommuner deltar i kampanjen och har skyddat ca 800 ha egna marker. 
 
– Kampanjen är statens och medborgarnas gemensamma fina satsning som ger ett stort antal nya naturskyddsområden, säger jord- och skogsbruksminister Jari Leppä. 

Såväl minister Leppä som bostads-, energi- och miljöminister Kimmo Tiilikainen är nöjda med sättet som kampanjen Finland 100 år, som initierades vid intressegruppernas Runda bord, gått framåt:

– Donationerna av privat mark berättar om vårt starka förhållande till naturen och om vår vilja att skydda naturen så att även kommande generationer får njuta av den. Kampanjen har överträffat förväntningarna och det ser ut att målet om 1 800 ha skyddade privata marker kommer också att uppnås suveränt. Staten har åtagit sig att skydda en areal statlig mark som motsvarar det antal hektar som privata aktörer låtit skydda. Nya objekt kartläggas också hela tiden, säger bostads-, energi- och miljöminister Kimmo Tiilikainen.

Den 665 ha stora arealen som fått Forsstyrelsens skyddsbeslut räknas med i kampanjlöftet som går ut på att staten fördubblar antalet hektar jämfört med beslut om skydd av privat mark. Områdena är till stor del områden som är i vanlig skogsbruksanvändning och områden som på grund av naturvärden används för skogsbruk bara i begränsad omfattning. Ytterligare har Forststyrelsen genom sitt beslut skyddat 135 hektar mark som inte används för skogsbruk och inte heller räkans med i fördubblingen. Att i avgränsningarna inkludera områden som inte berörs av begränsad användning och som inte används för skogsbruk, är viktigt på grund av naturvärdena och områdenas enhetlighet. 

Mer information:

Pentti Hyttinen, generaldirektör, Forststyrelsen, pentti.hyttinen(at)metsa.fi, tfn 0206 39 4201
Päivi Gummerus-Rautiainen, miljöråd, miljöministeriet, paivi.gummerus-rautiainen(at)ym.fi, tfn 0295 250 240
Marja Kokkonen, forstråd, jord- och skogsbruksministeriet, marja.kokkonen(at)mmm.fi, tfn 0295 16 2444
 
Lisätietoja kohteista: www.metsa.fi/luontolahja, www.luontolahjani.fi

Jari Leppä Kimmo Tiilikainen Natur och klimat Skogar