Hoppa till innehåll
Media

Finland driver frågan om mindre fiskekvoter för Östersjölax

jord- och skogsbruksministeriet
Utgivningsdatum 11.10.2018 11.18 | Publicerad på svenska 12.10.2018 kl. 11.12
Pressmeddelande

EU-rådet för jordbruk och fiske sammanträder i Luxemburg måndagen den 15 oktober 2018 för att ta beslut om fiskekvoter för Östersjön 2019. Rådet behandlar också de kommande förhandlingarna om fiske mellan EU och Norge samt de internationella förhandlingar som gäller tonfisk. EU-länderna kring Östersjön försöker dagen innan nå enighet om fiskekvoterna på samarbetsorganets BALTFISH möte.

Jord- och skogsbruksministeriet har samma mål som tidigare, det vill säga nå ett beslut som ligger i linje med Finlands riksdags riktlinjer. Den viktigaste riktlinjen är att alla fiskbestånd ska användas på ett hållbart sätt och att en hållbar fiskenivå bör nås så fort som möjligt i enlighet med förvaltningsplanen för fiskebestånd i Östersjön och det vetenskapliga rådet.

- EU-kommissionens förslag till fiskekvoter för strömming, skarpsill, torsk och lax är till största delen ansvarsfullt och kan godkännas av Finland. Finland kan dock inte godkänna kommissionens förslag om större fiskekvoter för lax i Östersjöns centralbassäng och Bottniska viken. Kvoten bör tvärtom minskas enligt det vetenskapliga rådet, säger jord- och skogsbruksminister Jari Leppä.

Att genom effektiva åtgärder stoppa olagligt laxfiske i Östersjöns centralbassäng är enligt Finland också nödvändigt. Om dessa åtgärder ska förhandlas i samband med fiskekvoterna. Även torskfrågorna kräver fortsatt arbete.

Statsrådet har också i år önskat att Finlands förhandlingsutrymme inte ska behandlas i offentligheten medan riksdagsbehandlingen pågår. Orsaken därtill är att andra förhandlingsparter inte ska få kännedom om Finlands förhandlingsutrymme och att förhandlarna på detta sätt ska kunna uppnå riksdagens mål så bra som möjligt.

Ytterligare information:

Risto Lampinen, fiskeriråd, tfn 0295 16 2458, fornamn.efternamn@mmm.fi

Fiskar Jari Leppä