Hoppa till innehåll
Media

Finland främjar blå bioekonomi i rådet för jordbruk och fiske

jord- och skogsbruksministeriet
Utgivningsdatum 23.6.2016 14.11
Pressmeddelande

Rådet för jordbruk och fiske sammanträder i Luxemburg måndagen den 27 juni 2016. Finlands representant är jordbruks- och miljöminister Kimmo Tiilikainen. Ett ärende som Finland tar upp under övriga ärenden handlar om lagstiftningsmässiga oklarheter i samband med finansiering av stora projekt på över en miljon euro ur Europeiska havs- och fiskerifonden.

Den allmänna förordningen som reglerar alla EU-fonder kräver att när det gäller projekt på över en miljon euro ska eventuella investeringsinkomster dras av från projektgenomförarens stöd. Regeln ska tillämpas på offentliga investeringsprojekt (t.ex. sjukhus och vägar) som inte är avsedda att leda till nettoinkomster. Privata investeringar förväntas däremot ge inkomster, varför andra EU-fonder har fått undantag från denna regel i fråga om privata investeringar. För tillfället rör det dock inte Europeiska havs- och fiskerifondens projekt.

– Stora privata investeringsprojekt spelar en central roll när vi tänker på havs- och fiskerifondens viktigaste mål, dvs. den blå tillväxten och förnyelsen och nya arbetstillfällen. Av denna orsak vill Finland att kommissionen klargör de nuvarande oklarheterna och inleder så snabbt som möjligt arbetet med att ändra den allmänna förordningen, säger minister Tiilikainen.

Finlands mål är att frågan får ett så brett stöd som möjligt. Många medlemsländer är inne på samma linje som Finland.

Rådet ska också diskutera jordbrukets svåra marknadsläge. De främsta krisåtgärderna är enligt Finland de åtgärder som direkt berör producenterna, men stödjer också produktionsbegränsande insatser för att stabilisera marknaden. Den bästa metoden är obligatoriska produktionsgränsande åtgärder. Om eventuella åtgärder kan förmodligen tas beslut först på rådets möte i juli.

Ytterligare frågor på agendan är lägesöversikten över förhandlingarna om förordningar om ekologisk produktion, godkännandet av rådets slutsatser om olagliga avverkningar och FLEGT-handlingsplanen samt godkännandet av rådets slutsatser om matsvinn. Finland understödjer godkännandet av båda slutsatserna. Att minska matsvinn är viktigt med tanke på matsystemets resurseffektivitet, lönsamhet och hållbarhet. Minskat matsvinn är viktigt också därför att vi kan garantera mat- och näringstrygghet för kommande generationer.

Ytterligare information:
Risto Lampinen, fiskeriråd, tfn 0295 162 458
Kari Valonen, lantbruksråd, tfn 040 751 8407
fornamn.efternamn@mmm.fi