Hoppa till innehåll
Media

Finland och Sverige överens om en modern fiskestadga för Torne älvs fiskeområde

jord- och skogsbruksministeriet
Utgivningsdatum 24.6.2009 13.31
Pressmeddelande -

Efter nära två års förhandlingar har Finlands och Sveriges jordbruksministrar enats om en ny fiskestadga för Torne älvs fiskeområde.

Fiskestadgans övergripande syfte är att befrämja ett hållbart och balanserat fiske i båda länderna. Stadgan innehåller bestämmelser om tillåtna fisketider i älven och havet, fiskeredskap och övriga regler för skyddet av fiskbestånden. Laxfiske med handredskap i älven är i den nya stadgan tillåtet från den 1 juni till den 31 augusti förutom under en veckofredning mellan söndag och måndag kväll. Även de traditionella fiskeformerna efter lax såsom fisket med håv ska tillåtas. Dessutom har reglerna moderniserats för att befrämja utvecklingen av fisketurismen och övervakningen av fisket.

Jordbruksministrarna löste de kvarstående frågorna om starttider för laxfisket i havsområdet samt kontrollen av detta fiske. Ministrarna kom överens om att laxfisket i havet kan inledas den 17 juni kl. 12.00. Inledandet av fisket i Finland kommer att regleras nationellt och antalet ryssjor begränsas som det i den nationella laxförordningen gjorts för andra områden.

Dessutom utövas en effektiv och riskbaserad övervakning innan laxfisket öppnas, även under förmiddagen den 17 juni. Ministrarna är också överens om att fisket årligen skall ses över av de behöriga myndigheterna.

- Jag är mycket nöjd att Finland och Sverige nu kunnat enas om en ny och modern fiskestadga, säger Sirkka-Liisa Anttila. Jag hoppas den nya fiskestadgan kommer att bidra till en god utveckling i hela avtalsområdet och att den står för en god balans mellan alla intressen i området. Det är särskilt viktigt att fiskestadgan säkrar uppstigningen av lax i älven och därmed produktionen av laxsmolt som bas för alla fiskeintressen, både fritids-, turism- samt yrkesfiske i havet.

-En förutsättning för Finlands förhandlingsarbete har hela tiden varit det stöd den lokalt förankrade förhandlingsdelegationen givit. Tack vare denna delegation har den nya stadgan en bred förankring lokalt säger Sirkka-Liisa Anttila.

Den av ministrarna slutna överenskommelsen kommer att fastställas av förhandlingsdelegationerna i ett särskilt protokoll. Överenskommelsen gällande fiskestadgan möjliggör reformen av hela gränsälvsöverenskommelsen som även innefattar vattenfrågorna.

Målsättningen är att den nya fiskestadgan i sin helhet träder i kraft och kan tillämpas från fiskesäsongen 2010.

Mer information från jord- och skogsbruksministeriet:
statssekreterare Jouni Lind, tfn (09) 160 533 23
konsultativa tjänstemannen Orian Bondestam, tfn 09-160 53162, 0400 392 011

Sirkka-Liisa Anttila