Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

Finland och Sverige enades om fiskebestämmelserna för Torne älv för fiskeperioden 2017

Jord- och skogsbruksministeriet
5.4.2017 15.05 | Publicerad på svenska 6.4.2017 kl. 9.51
Pressmeddelande

Jord- och skogsbruksministeriet och den svenska havs- och vattenmyndigheten har uppdaterat fiskestadgan för Torne älv som hör till gränsälvsöverenskommelsen mellan Finland och Sverige. De nya fiskebestämmelserna börjar gälla den 1 juni 2017.

Fiskebestämmelserna ses över årligen så att de hålls uppdaterade med tanke på fiskbeståndens tillstånd. Samtidigt försöker man säkerställa att fisket i det område som omfattas av överenskommelsen är hållbart. De nya bestämmelserna tas in i den nationella lagstiftningen genom statsrådets förordning.

I fiskestadgan för Torne älv har gjorts vissa preciseringar, men största delen av stadgan har samma formulering som år 2016.

Krav på att släppa tillbaka öring i Torneälvens fiskeområde

All fångad öring i det havs- och älvområde som hör till Torneälvens fiskeområde ska omedelbart släppas tillbaka i vattnet, levande eller död. Öring får inte fångas avsiktligt i området. Syftet med bestämmelsen är att återställa de hotade stammarna av havsöring. Bestämmelsen gäller inte fisket i Kilpisjärvi som inte hör till havsöringens vandringsområde.

Fiske med fasta redskap i havsområdet

De fasta fångstredskap som man före den 17 juni 2017 använder i havsområdet för att fiska andra fiskarter än lax och öring ska vittjas dagligen. Hela fångstredskapet ska också lyftas upp ur vattnet.  På så sätt kan fiskeövervakarna kontrollera om det blivit kvar laxar eller öringar i fångstredskapet som måste släppas fria.
På samma sätt som tidigare tillåter Sverige att kommersiellt fiske efter lax får inledas i det havsområde som omfattas av överenskommelsen den 17 juni 2017 kl. 12.00 i enlighet med fiskestadgan.

Fiske med nät i älvområdet

Fiske efter andra arter än lax och öring med flytnät och kullenät är endast tillåtet 1.8 – 14.9.2017 på de fångstplatser som anges i bilagan till fiskestadgan. Syftet med bestämmelsen är att skydda bestånden av vandringssik och koncentrera fisket till tiden för sikens lekvandring i augusti. Samtidigt minskar man fisket med flytnät i juli som är en viktig vandringstid för laxen.

Fiske efter sik med förankrade nät i Könkämäälvens lugnvatten, sel och sjöar är tillåtet 15.9 − 30.9.2017. Fisket ska dock inte ske närmare forsområdena än 200 meter.
På de fångstplatser som anges i bilagan till fiskestadgan får samtidigt maximalt ett flytnät per båtlag användas eller förvaras ombord. Målet är att minska fångsttrycket av flytnätfisket och förbättra förutsättningarna för övervakningen.

Fiske med håv i älvområdet

Håvfiske är en fångstmetod där fångstredskapet, en långskaftad håv av tunt nät, förs nära älvbottnen. Maskstorleken på den håv som man använder för att fiska sik är inte begränsad. På detta sätt är det möjligt att använda håvar med mindre maskstorlek och hindra siken från att fastna i håvens maskar.
Fiske med håv efter lax i älvområdet är tillåtet 8.6 – 30.6.2017 på de fångstplatser som anges i bilagan till fiskestadgan. Sik får fiskas med håv på dessa fångstplatser 8.6 – 14.9.2017. Fisket med håv får inledas en vecka tidigare än år 2016.

Handredskapsfiske i älvområdet

Enligt en ny bestämmelse är det tillåtet att tillsammans med kastvikt, tafslina och spinnfluga använda bara en enkelkrok med max. 12 mm krokgap. Syftet med denna begränsning är att laxar inte krokar utanför munnen.

Fiske efter lake i älvområdet

Fiske efter lake med krok, lakryssja och –mjärde samt pilkfiske är tillåtet från isen även 15.9 − 15.12.2017, trots att fiske i området i regel är förbjudet under denna tid. På så sätt vill man tillåta det traditionella fisket efter lake från isen.

Fiske i Kilpisjärvi

Genom undantag från fiskestadgan har den allmänna fiskeförbudstiden förkortats i Kilpisjärvi. Förbudet gäller 1.10 - 15.11.2017 (på andra ställen 15.9 - 15.12.2017). På detta vis vill man beakta sjöns särförhållanden. I Kilpisjärvi är det också tillåtet att använda motor vid fiske med drag från båt. Skyddade laxar eller vandrande havsöringar vandrar inte upp till Kilpisjärvi, varför trollingfiske kan tillåtas i den stora sjön.

I Kilpisjärvi får också användas längre förankrade nät (240 m) än på andra ställen (60 m), men vid Kolttalahti, mynningen av Siilaskoski och Könkämäälvens utlopp får man inte fiska med nät. Detta i syfte att skydda fjällröding och öring.

Mer information:
konsultativ tjänsteman Orian Bondestam, orian.bondestam(at)mmm.fi, tfn 02951 62494

protokoll om bestämmelser

 

Fiskar