Hoppa till innehåll
Media

Finland och Sverige enades om fiskebestämmelserna för Torne älv för fiskesäsongen 2020 och våren 2021

jord- och skogsbruksministeriet
Utgivningsdatum 26.3.2020 11.42 | Publicerad på svenska 27.3.2020 kl. 13.19
Pressmeddelande

Jord- och skogsbruksministeriet och den svenska havs- och vattenmyndigheten har kommit överens om de från fiskestadgan avvikande bestämmelserna. De nya fiskebestämmelserna börjar gälla den 1 juni 2020.

De fiskebestämmelser som tillämpas i Torne älv är nästan desamma under fiskeperioden 2020 som 2019.

De enda nya bestämmelserna gäller möjligheten att i Torne älvs havsområde fånga öringar med bortklippt fettfena och möjligheten att fortsätta fiska sik och gädda i Kilpisjärvi under hela hösten. Havsfångsterna av öring med bortklippt fettfena kommer att följas upp för att se till att fisket inte leder till att fångsten av vilda öringar ökar.

Jord- och skogsbruksministeriet föreslog för Sverige att användningen av sjunkande kastvikter ska förbjudas vid fisket i älvar. Länderna enades om att fiskeövervakarna ska övervaka fisket med spinnfluga under den kommande säsongen. På lokal nivå försöker man komma överens om att bly inte ska användas i kastvikterna.

Finland och Sverige fortsätter också diskussionerna om en långsiktig strategi för fisket i Torne älv.

Vid förhandlingarna föreslog Finland att i det havsområde som omfattas av Torne älvs fiskestadga ska ryssjor lyftas upp ur havet när laxkvoten har fyllts eller att de ska vittjas och tömmas åtminstone en gång om dagen.  Länderna nådde ingen överenskommelse om detta, men diskussionen fortsätter på hösten.

Fiskebestämmelserna ses över årligen så att de hålls uppdaterade med tanke på fiskbeståndens tillstånd. Samtidigt ser man till att fisket i det område som omfattas av överenskommelsen är hållbart. De nya bestämmelserna tas in i den nationella lagstiftningen genom statsrådets förordning.  Ett protokoll enligt förordningen publiceras också i författningssamlingens fördragsserie.

Avsikten är att nästa sommar testa olika alternativ för ett elektroniskt system för fångstrapporter i Torne älv.  Syftet med försöket med en del av försäljningsställena för fiskekort är att kartlägga ett fungerande sätt för fiskare att rapportera om fångsterna till exempel med en mobiltelefon i forsknings- och statistikföringssyfte.

Bilaga:
Protokoll om bestämmelser som avviker från fiskestadgan för Torneaälvens fiskeområde för år 2020 till och med 31 maj 2021

Ytterligare information:
Orian Bondestam, konsultativ tjänsteman, tfn tfn 0295 162 494, fornamn.efternamn@mmm.fi
Tapio Hakaste, konsultativ tjänsteman, tfn  0295 162 152, fornamn.efternamn@mmm.fi

Djur och växter Fiskar