Hoppa till innehåll
Media

Finland och Sverige fördjupar skogssamarbetet - Nu ska länderna utveckla biobaserade lösningar tillsammans

jord- och skogsbruksministeriet
Utgivningsdatum 18.4.2018 16.59 | Publicerad på svenska 19.4.2018 kl. 16.28
Pressmeddelande
Minister Jari Leppä och minister Sven-Erik Bucht på Hanaholmen 18.4.2018.

Jord- och skogsbruksminister Jari Leppä och Sveriges landsbygdsminister Sven-Erik Bucht berättade om ett fördjupat samarbete mellan länderna på en konferens i Esbo den 17 - 18 april 2018. Enligt ett intentionsavtal mellan VTT och den svenska RISE ska samarbetet intensifieras i områden som gäller bioraffinaderier, biomaterial, termokemi, cirkulär bioekonomi och digitala lösningar.

– Att skapa nya innovationer blir betydligt effektivare när vi för samman båda ländernas bästa experter och ger dem ambitiösa utmaningar, till exempel att ersätta plast. Detta kräver tillräckliga finansiella satsningar av båda länderna och den privata sektorn. Därför föreslår Finland ett gemensamt innovationsprogram som ska starta år 2019. Jari Leppä föreslog att programmet ska löpa över fem år och att  totalfinansieringen är 150 miljoner euro.

– Sverige och Finland har samarbetat sedan tidigare inom bland annat träbyggande, nationella skogsprogram, vattenbruk, kompetensförsörjning och samråd i samband med EU-processer. I dag tog vi ytterligare ett steg framåt genom ett fördjupat samarbete på området, säger landsbygdsminister Sven-Erik Bucht.

Gemensamma prioriterade områden för samarbetet mellan VTT och RISE är utveckling av att tillvarata bioråvara från skog genom:

- Digitalisering för bioprodukters spårbarhet

- Avancerade biodrivmedel

- Cirkulära biobaserade och bionedbrytbara material

- Avancerade biobaserade material för t.ex. energilagring

- Protein från reststömmar i bioraffinaderier

VTT och RISE kommer dessutom att undersöka möjligheterna att starta ett utbytesprogram för forskare, delning av forskningsinfrastruktur samt att ta fram en gemensam berättelse om framtidens cirkulära skogsbioekonomi. 

Den traditionella skogsindustrin i båda länderna håller på att övergå mot nya bioraffinaderier. På skogskonferensen fördjupade länderna samarbetet såväl inom innovationsverksamheten, forskningen som inom skogspolitiken. Stämningen på konferensen var entusiastisk och de närmare hundra skogsexperter som deltog i mötet ansåg att ett djupare samarbete är allt viktigare. Konferensen ska få fortsättning och nästa träff kommer att ordnas i Lund i Sverige.

Konferensens program

Bilder för medierna: ministeriets Flickr-konto

Ytterligare information:
Risto Lahti, ministerns specialmedarbetare, tfn +358 50 565 0424
Liisa Saarenmaa, biträdande avdelningschef, tfn +358 29 51 62429
fornamn.efternam@mmm.fi

Bioekonomi EU och internationella frågor Forskning och utveckling Jari Leppä Natur och klimat Skogar