Hoppa till innehåll
Media

Skyddad zon för bomullsmjöllus upphörde att gälla i Finland

jord- och skogsbruksministeriet
Utgivningsdatum 13.6.2018 17.00 | Publicerad på svenska 14.6.2018 kl. 16.52
Pressmeddelande

Finland har beslutat avstå från rätten till en skyddad zon för bomullsmjöllus som sprider växtvirus. Detta sker retroaktivt från och med den 1 maj. De särskilda krav som gäller införsel av växter till den skyddade zonen var inte tillräckliga för att stoppa spridningen av insekten till Finland. Av dessa orsaker finns det inte längre några grunder för myndighetsåtgärderna. I fortsättningen är odlarna skyldiga att förebygga risken för bomullsmjöllöss.

”Att den skyddade zonen inte längre gäller innebär att vi i fortsättningen allt bättre kan inrikta de myndighetsresurser som är avsedda för bekämpning av växtskadegörare till bekämpning av olika växtskadegörare”, säger jord- och skogsbruksminister Jari Leppä.

”Tidigare har vi fått fokusera kontrollerna på växthusodlingar som odlar insektens värdväxter. Därför har vi inte i en tillräckligt stor omfattning kunnat kartlägga andra farliga skadegörare som förekommer hos växthusväxter, vilket är det bästa sättet att i tid upptäcka nya skadegörare”, säger Leppä.

De växter som förs in i landet utanför EU och de plantor som levereras till odlarna måste också i fortsättningen vara fria från bomullsmjöllöss och av vissa växtvirus som insekten sprider. Inom den inre marknaden behöver växterna dock inte längre ha något växtpass, och de särskilda kraven för skyddade zoner gäller inte längre vid införseln. 

Livsmedelssäkerhetsverket Evira och växthusodlarna ska genom ett tätare samarbete bekämpa riskerna med bomullsmjöllöss och andra växtskadegörare och på det sättet se till att växtskyddet fortsätter att ligga på en hög nivå. Ett för myndigheterna och aktörerna gemensamt växthusforum ordnades för första gången i maj. I framtiden kommer gruppen att sammanträda med ett halvt års mellanrum.

Finland föreslog i början av året för kommissionen att Finland avstår från den skyddade zonen.  Bomullsmjöllus är en insekt som skadar växter och sprider växtvirus. I den moderna växthusproduktionen går det dock att bekämpa insekten genom vanliga växtskyddsåtgärder.

Ett krav för en skyddad zon har varit att myndigheterna kartlägger och bekämpar förekomsten av bomullsmjöllus. Finland har haft rätt till en skyddad zon sedan år 1995.

Ytterligare information:

Taina Sahin, specialsakkunnig, jord- och skogsbruksministeriet, tfn 0295 16 2160

Jari Poutanen, överinspektör, Evira, tfn 040 845 4869

Taina Aaltonen, biträdande avdelningschef,  jord- och skogsbruksministeriet, tfn 0295 16 2439

Jari Leppä