Hoppa till innehåll
Media

Finland har förbundit sig att bekämpa global avskogning

jord- och skogsbruksministeriet
Utgivningsdatum 23.7.2019 13.45 | Publicerad på svenska 23.7.2019 kl. 16.29
Pressmeddelande

Den 23 juli publicerade Europeiska kommissionen ett meddelande om åtgärder genom vilka EU strävar efter att bekämpa global avskogning. Målet är att genom att utveckla till exempel sådana produktionskedjor för livsmedel som inte leder till avskogning minska EU:s bidragande till global avskogning. Dessutom är avsikten att i högre grad införliva bekämpandet av avskogning i utvecklingssamarbetet, finansieringen och internationella avtal.

Finland har förbundit sig till FN:s strategiska skogsplan där ett av målen är att senast 2030 stoppa den avskogning som är ett resultat av den globala befolkningstillväxten. Mellan åren 1990 och 2016 övergick totalt 130 miljoner hektar skogsområden till att användas för livsmedelsproduktion och byggande av samhällen. Avskogningen sker huvudsakligen i de tropiska länderna.

I meddelandet om avskogning lyfter kommissionen fram bland annat de följder som produktionen av soja, palmolja, nötkött och majs har på den globala avskogningen. I EU:s proteinplan strävar man efter att öka odlingen av soja och andra proteingrödor i EU.

”Finland har förbundit sig att stoppa global avskogning och strävar under sitt EU-ordförandeskap efter att färdigställa rådets slutsatser om avskogning. När det gäller avskogning måste också livsmedelsproduktionens följder beaktas. För Finland är det nationellt viktigt att upprätthålla vår nuvarande hållbara livsmedelsproduktion”, säger jord- och skogsbruksminister Jari Leppä.

Leppä påminner om att Finland i samarbetet mellan EU och Afrikanska unionen aktivt har lyft fram beskogning. ”Utöver beskogning är en bra och hållbar skogsvård viktig, så att mängden träd i skogarna ökar och koldioxidbindningen är effektiv.”

Även i regeringsprogrammet har beskogning och bekämpande av avskogning lyfts fram som viktiga klimatåtgärder.

Åtgärderna enligt kommissionens meddelande om avskogning riktar sig mest till tredjeland. EU:s inre marknad omfattas dock av motsvarande reglering.

Komissionens pressmeddelandet (en)

Mer information i JSM:

Special sakkunnig Lotta Heikkonen  t. 0295 162 066, e-post: förnamn.efternamn@mmm.fi