Hoppa till innehåll
Media

Finland bytte fiskekvoter med Lettland

jord- och skogsbruksministeriet
Utgivningsdatum 31.8.2015 15.38
Pressmeddelande

Jord- och skogsbruksministeriet har bytt fiskekvoter med Lettland. Vid bytet fick Finland 1 600 laxar till laxkvoten för centrala Östersjön och Bottniska viken, och efter bytet uppgår kvoten i fråga till 30 387 laxar. Lettland fick 160 ton skarpsill av Finland till den fångstkvot som gäller hela Östersjön.

Bytet av fiskekvoter gjordes eftersom Finland i somras överskred sin laxkvot för centrala Östersjön och Bottniska viken. Detta kom sig av att laxfångsten i slutet av juli blev betydligt större än väntat på kort tid. Fisket hann därmed inte avbrytas i tid, trots aktiv uppföljning av fångstkvoten.

Finlands fiskekvot överskreds med 1 325 laxar, men bytet av kvoter gäller lite större kvotmängder. På så vis säkerställs det att Finland inte överskrider de laxkvoter som fastställts för landet när det gäller centrala Östersjön och Bottniska viken, inte heller ifall det ytterligare uppstår små bifångster och uppgifterna i fångststatistiken preciseras.

Ytterligare information från jord- och skogsbruksministeriet:
Risto Lampinen, fiskeriråd, tfn 0295 162 458
fornamn.efternamn@mmm.fi

Fiskar Kimmo Tiilikainen