Hoppa till innehåll
Media

Finland bytte fiskekvoter med Lettland

jord- och skogsbruksministeriet
Utgivningsdatum 1.7.2016 13.39
Pressmeddelande

Finland och Lettland har bytt fiskekvoter. Genom bytet fick Finland 1 500 stycken laxar till Östersjöns huvudbassängs och Bottniska vikens laxkvot. Lettland i sin tur fick 300 ton strömming från Finlands strömmingskvot i Finska viken och Östersjöns huvudbassäng.

Avsikten är att skapa förutsättningar för fortsatt laxfiske i slutet av fiskeperioden i synnerhet i Bottenvikens kustområden. Annars finns det risk för att laxfisket måste avbrytas mitt under den viktiga fiskeperioden i Bottenviken på grund av att kvoten fyllts. Målet är att säkerställa att fiskarna i de olika kustområdena behandlas så likvärdigt som möjligt. I Bottenviken riktas laxfisket huvudsakligen till de starkaste, dvs. nordliga laxbestånden i Östersjön och till små hanlaxar som är mindre värdefulla i fortplantninghänseende.

Efter bytet är Finlands laxkvot i Östersjöns huvudbassäng och Bottniska viken sammanlagt 26 287 laxar. Den 30 juni uppgår den registrerade fångsten till 12 471 laxar, dvs. 47 procent av kvoten.

Ytterligare information:
Risto Lampinen, fiskeriråd, tfn 0295 162 458
Ali Lindahl, fiskeriöverinspektör, tfn 0295 162 219
fornamn.efternamn@mmm.fi