Hoppa till innehåll
Media

Finland ska leda vattensamarbetet mellan Kina och EU

jord- och skogsbruksministeriet
Utgivningsdatum 19.12.2017 14.24
Pressmeddelande

Sekretariatet för CEWP-nätverket som främjar samarbetet mellan Kina och EU flyttar till Finland och ska skötas av jord- och skogsbruksministeriet från och med den 1 januari 2018. Närings-, trafik- och miljöcentralen i Egentliga Finland medverkar också i sekretariatets arbete. När Finland leder sekretariatet åren 2018-2019, kommer vattensamarbetets fokus att ligga på cirkulär ekonomi och att nå FN:s mål för hållbar utveckling.

De snabba förändringarna både i samhället och i ekonomin speciellt i Kina, klimatförändringen, den förändrade befolkningsstrukturen och urbaniseringen är globala utmaningar för vattensäkerheten.  Europeiska unionen och Kina försöker tillsammans finna lösningar på dessa problem via CEWP-nätverket (China Europe Water Platform).

 Under de närmaste två åren satsar CEWP på att nå FN:s mål för hållbar utveckling och främja cirkulär ekonomi kring vatten. Därför vill vi fördjupa vattenpartnerskapet mellan EU och Kina och öka samarbetet med andra instanser på vattenområdet, säger chefen för internationellt vattensamarbete vid jord- och skogsbruksministeriet Seppo Ruokolainen som ska leda CEWP:s europeiska sekretariat. 

Ett bra exempel på CEWP:s breda internationella verksamhet är konferensen i Åbo i september. I konferensen deltog ministerdelegationer från 13 EU-länder, Europeiska kommissionen och Kina samt 150 kinesiska och europeiska företag.

 En synlig och inflytelserik roll i internationella vattenfrågor och i relationen mellan Kina och EU är ett stort erkännande för den finska vattenkompetensen.  Vi arbetar tillsammans för att lösa globala vattensäkerhetsproblem och stärkar samtidigt Finlands och Kinas fruktbara samarbete när det kommer till att använda naturresurser på ett hållbart sätt, säger Jaana Husu-Kallio som är jord- och skogsbruksministeriets kanslichef.

Från och med årsskiftet ska också Europeiska unionen satsa allt mer på CEWP-nätverkets arbete: sammanlagt sex miljoner euro för åren 2018-2021. Nätverket får bättre förutsättningar bland annat för att bygga upp samarbete med internationella finansiella institut som placerar i vattensäkerheten.  I arbetet deltar Danmark som skött sekretariatet före Finland och Portugal som åtar sig uppgiften år 2020.

CEWP-nätverket som bildades år 2012 bidrar till samarbetet mellan Kina och Europa när det gäller att använda och förvalta vattenresurser på ett hållbart sätt. I nätverket deltar flera tiotals ministerier, andra institutioner inom den offentliga förvaltningen, forskningsinstitut, universitet och företag. Parterna utvecklar samarbetet såväl på administrativ som på politisk nivå samt mellan forsknings- och innovationssammanslutningar. Det europeiska sekretariatet leder nätverkets arbete i samverkan med det kinesiska sekretariatet. 

Mer information:
Seppo Rekolainen, chef för internationellt vattensamarbete, tfn +358 (0) 295 16 2086
Olli-Matti Verta, konsultativ tjänsteman, +358 (0)295 162 123
fornamn.efternamn@mmm.fi