Hoppa till innehåll
Media

Systemet med avträdelsestöd för lantbruksföretagare fortsätter

jord- och skogsbruksministeriet
Utgivningsdatum 29.12.2009 10.37
Pressmeddelande -

Republikens president har idag stadfäst en lag enligt vilken systemet med avträdelsestöd för lantbruksföretagare fortsätter fram till slutet av 2014.

Avträdelsestödet kan fortfarande beviljas till odlare som upphör med att bedriva jordbruk genom att antingen genomföra en generationsväxling på sin gård eller genom att överlåta eller arrendera ut sin åkermark som tillskottsmark. Renhushållning kan också överlåtas.

Avträdaren ska vara minst 56 och högst 62 år gammal. Minimiåldern beror på avträdelseformen och förvärvarens släktskap.

Den nya lagen träder i kraft genom förordning av statsrådet tidigast från och med 2011. Lagen förutsätter ännu godkännande av Europeiska kommissionen. Utarrendering av tillskottsmark är möjligt först från och med 2011.

Ytterligare information från jord- och skogsbruksministeriet:
lagstiftningsrådet Katriina Pessa, tfn 09 160 54298
lantbruksrådet Esko Juvonen, tfn 09 160 53345, 040 733 6218

Sirkka-Liisa Anttila