Hoppa till innehåll
Media

Bättre förutsättningar för uppvandring och fortplantning av öringen och Ladoga-laxen i Hiitolanjoki

jord- och skogsbruksministeriet
Utgivningsdatum 23.7.2019 11.00 | Publicerad på svenska 25.7.2019 kl. 13.14
Pressmeddelande
Lahnasenkosken voimala ja patosilta
Lahnasenkosken voimala ja patosilta

Staten deltar i ett utvecklingsprojekt där man i älven Hiitolanjoki avvecklar användningen av älven för pro-duktion av vattenkraft och återställer de största forsarna på den finska sidan av gränsen. Hiitolanjoki som mynnar ut i Ladoga är den enda älven i Finland med ett fullständigt naturligt insjölaxbestånd. Förutom Ladogalaxen stiger även storrödingen upp i älven för att leka.

Staten deltar i återställandet som en del av att slutföra de åtgärder som avser vandringsfiskar i spetsprojektet Naturpolitik som bygger på förtroende och rättvisa i statsminister Sipiläs regeringsprogram. De totala kostnaderna för projektet är ca 3,2 miljoner euro. För att lösa in de kraftverk som finns vid älven och för att restaurera forsarna kompletteras finansieringen av spetsprojektet för naturpolitik med medel av offentliga organ och privata donatorer.

Restaureringen av forsarna i Hiitolanjoki ger vandringsfiskbestånden möjlighet till en naturlig livscykel. Etelä-Karjalan virkistysaluesäätiö har redan 2017 av Vanda Energi Ab löst in kraftverket Lahnasenkoski, den mittersta av de tre vattenkraftverken i Hiitolanjoki. När även kraftverken i Kangaskoski och Ritakoski har lösts in kan alla tre forsar återställas så att de blir fritt tillgängliga för fiskar och andra vattenlevande organismer. Efter det kan vandringsfiskarna utnyttja många av de redan tidigare restaurerade forsområdena längre upp i Hiitolanjoki. Projektet framskrider i etapper och återställandet av den sista forsen, Ritakoski, inleds 2023. Restaureringen av forsarna föregicks 2009–2019 under ledning av fiskerimyndigheten vid NTM-centralen av ett projekt där kraftverken förpliktades att ordna en möjlighet för fiskarna att passera dammarna.

– Hiitolanjoki har det enda insjölaxbeståndet som förökar sig naturligt i Finland. Återställandet av forsarna stöder efterlevnaden av gränsvattenavtalet mellan Finland och Ryssland och gör det möjligt för vandringsfiskarna att röra sig fritt till lekområdena. Förutom att man vill skydda vandringsfiskbestånd vill man också öka älvens och den närliggande traktens värde för rekreation och turism, säger jord- och skogsbruksminister Jari Leppä.

Minister Leppä träffade den 23 juli 2019 i Rautjärvi centrala aktörer i vattenområdet kring Hiitolanjoki och bekantade sig med planerna för att återställa forsarna i Hiitolanjoki.

– Det breda samarbete som alla kommuner längs med älven, kraftverksbolagen och de övriga aktörerna deltar i samt statens starka engagemang i utvecklingen av Hiitolanjoki gör det möjligt för oss att uppnå en optimal helhetslösning när det gäller att öka värdet på Hiitolanjoki älvs vattenområde, konstaterar landskapsdirektören Matti Viialainen vid Södra Karelens förbund.

Med hjälp av åtgärderna i spetsprojektet Naturpolitik förbättrade Sipiläs regering tillståndet hos vandringsfisk och hotade fiskbestånd i olika delar av landet. Jord- och skogsbruksministeriet kanaliserade särskilt spetsprojektpengar till samfinansierade konkreta snabbstartsprojekt med ett kraftigt regionalt engagemang. Statsminister Antti Rinnes regering har i sitt regeringsprogram förbundit sig att starta ett nationellt program för fortsatta åtgärder i avsikt att återställa och stärka bestånd av vandringsfisk. Beredningen av programmet inleds i höst.

Följande aktörer har hittills bekräftat att de deltar i finansieringen av utvecklingsprojektet i Hiitolanjoki: WWF Finland och Lassi Leppinen Säätiö, Etelä-Karjalan Säästöpankkisäätiö, Rautjärvi kommun, Simpeleen Osuuspankki, en anonym privatperson, Raija ja Ossi Tuuliaisen Säätiö, LähiTapiola, NTM-centralen, Södra Karelens förbund, Patagonia, Jasper Pääkkönen, Teemu Juutinen, en anonym privatinvesterare och Ahti Invest Oy.

Ytterligare information:

Annukka Kimmo, jord- och skogsbruksministerns specialmedarbetare, tfn 050 478 0226 (intervjuförfrågningar)

Matti Viialainen, landskapsdirektör, Södra Karelens förbund, tfn tfn 044 770 0515

Mikko Koivurinta, ledande sakkunnig, Egentliga Finlands närings-, trafik- och miljöcentral, tfn 0400 829 505, mikko.koivurinta(at)ely-keskus.fi

Matti Vaittinen, miljöchef, Södra Karelens förbund, tfn 040 139 0173, matti.vaittinen(at)ekarjala.fi

Teppo Säkkinen, jord- och skogsbruksministerns specialmedarbetare, tfn  050 516 2868 (projekt som gäller vandringsfiskar, på plats i augusti)


 

Fiskar Jari Leppä Laxens år