Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

Taina Aaltonen blir biträdande avdelningschef för jord- och skogsbruksministeriets livsmedelsavdelning

Jord- och skogsbruksministeriet
30.4.2015 14.34
Pressmeddelande

Veterinärmedicine licentiat Taina Aaltonen utnämndes i dag 30.4.2015 till tjänsten som biträdande avdelningschef vid ministeriets livsmedelsavdelning. Aaltonen tillträder tjänsten den 1 juni 2015. Inom utsatt tid söktes tjänsten av 17 personer.

Aaltonen har arbetat vid ministeriet under åren 1995–2002 och 2003–2007 som bl.a. veterinärråd och biträdande avdelningschef. Sedan år 2007 har hon arbetat som direktör vid Livsmedelssäkerhetsverket Evira där hon svarat för den helhet som gäller djurens hälsa och välbefinnande.

Biträdande avdelningschefen leder enheten för djurhälsa och växtskydd och svarar för utveckling av resultatstyrningen, beredning av Livsmedelssäkerhetsverkets och Landsbygdsverkets resultatstyrning samt för livsmedelsavdelningens verksamhetsområde i frågor som gäller arbetet i EU:s ständiga representanters kommitté (Coreper). Biträdande avdelningschefen arbetar som Finlands veterinärchef och Finlands officiella representant i världsorganisationen för djurens hälsa OIE.

Mer information från jord- och skogsbruksministeriet:
avdelningschef Risto Artjoki, tfn 0295 16 2286
konsultativa tjänstemannen Päivi Marttila, tfn 0295 16 2205