Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

Naturvården i ekonomiskogar intresserar skogsägare

Jord- och skogsbruksministeriet
16.8.2019 14.45 | Publicerad på svenska 19.8.2019 kl. 16.06
Pressmeddelande

Privatpersoner, ca 620 000 finländare, äger 60 procent av den produktiva skogsmarken. Deras beslut avgör hur dessa skogar sköts. I höst ska projektet Monimetsä ta skogsägare och yrkesfolk inom skogsbranschen till skogen för att diskutera naturvården i ekonomiskogar. I olika delar av landet ska ordnas omkring 20 skogspromenader med namnet Laatuloikka luonnonhoitoon.

De bästa metoderna för hållbar skogsvård har sammanställts i skogsvårdsrekommendationerna som tagits fram  av aktörer inom skogs-, miljö- och energibranschen. Rekommendationerna bygger alltid på de senaste forskningsresultaten. Genom att följa rekommendationerna kan privata skogsägare uppnå sina mål när det gäller såväl ekonomin som att förbättra skogsnaturens tillstånd.

Projektet Monimetsä som pågått sedan år 2016 har utvecklat och testat verksamhetsmodeller som bidrar till att tillämpa naturvårdsmetoder enligt skogsvårdsrekommendationerna. Dessa modeller presenterades och tillämpades i praktiken i fjol på sammanlagt 22 utbildningar på olika håll i Finland. Över 700 yrkesmänniskor fick information om hur de kan beakta naturens biologiska mångfald och vattenskyddet i ekonomiskogar på ett allt bättre sätt.

I år ska projektet ta nästa steg när yrkesfolket kommer att tillämpa Monimetsä-verksamhetsmodeller vid förmedlingen av information om olika naturvårdsmetoder till skogsägare. På skogspromenaderna (Laatuloikka luonnonhoitoon) ska skogsägare få veta mera om kostnadseffektiva metoder och arbetssätt som hjälper att bevara och öka naturens biologiska mångfald. Skogsyrkesfolket spelar också annars en viktig roll i informationsförmedlingen eftersom de regelbundet har kontakt med skogsägare och kan på det sättet inverka på skogsägarnas beslut om naturvården.

Utöver promenaderna innehåller programmet bland annat webbinarier och byggandet av en elektronisk inlärnings- och testmiljö för naturvård. Det är viktigt att skogsägare får information om de olika naturvårdsmetoderna och att man lyssnar på skogsägarnas önskemål kring tillämpningen av metoderna.  När åtgärderna genomförs, är det också viktigt att allt görs enligt planerna och att informationen förmedlas till genomföraren.

Som bäst bereder man också en längre uppsättning av projekt med mål att etablera metoderna för vård av naturen i ekonomiskogar på bred front i samband med den alldagliga skogsvården och skogstjänstverksamheten. Skogsnaturens biologiska mångfald och virkesproduktionen ska samordnas med hjälp av tjänster som använder sig av geografisk information. I arbetet med att utveckla riktade tjänster till skogsägare deltar Finlands skogscentral, Tapio Ab, Skogsindistrin och MTK.

Projektet Monimetsä som finansieras av jord- och skogsbruksministeriet är ett led i arbetet med att genomföra Finlands nationella skogsstrategi som siktar till övergripande hållbar skogsanvändning. Till projektets styrgrupp hör jord- och skogsbruksministeriet, miljöministeriet, MTK, Skogsindustrin, Finlands skogscentral, Tapio Ab, Finlands viltcentral, Finlands miljöcentral, Naturresursinstitutet och WWF.

Ytterligare information:

  • Katja Matveinen, specialsakkunnig, jord- och skogsbruksministeriet, tfn 0295 16 2287, [email protected]
  • Sanna Kotiharju, projektchef, projektet Monimetsä, Finlands skogscentral, tfn 050 911 9388, [email protected]
  • Lauri Saaristo, ledande sakkunnig, Tapio Ab, tfn 040 573 9168, [email protected]
Natur och klimat Naturresurser Skogar Skogsprogram