Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

Kampanjen Gör det i Finland lyfter fram klimatvänlig och inhemsk turism

3.6.2019 9.37 | Publicerad på svenska 4.6.2019 kl. 16.19
Pressmeddelande

Tänker du resa till Koli eller Bali i sommar? Valet är av stor betydelse när det gäller klimatet. Om du beslutar resa i Finland, kan du välja bland mängder av aktiviteter och upplevelser som överraskar och lockar med sin egenart.

I sommar är finländarna intresserade av att resa i hemlandet. Enligt Suomen Matkailuorganisaatioiden yhdistys Suomas undersökning är klimatet orsaken till den ökade inhemska turismen. Största delen av klimatutsläppen kommer från trafiken och en semester på nära håll ger minst utsläpp. 

Kampanjen presenterar intressanta resmål i olika delar av landet. Syftet med kampanjen är att påminna att man kan ha en upplevelsefylld semester även i Finland, vilket också är avsevärt klimatvänligare än flygresor längre bort. 

På kampanjens webbsidor presenteras över 200 resmål på olika håll i Finland. Resmålen är uppdelade landskapsvis och restips för hela semestern hittar man på en och samma sida. Där finns någonting för var och en.

Turismen har stora regionalekonomiska effekter

Över 140 000 finländare jobbar inom turism. I synnerhet på landsbygden har resmålet betydande effekter: det skapar efterfrågan även i områdets övriga företag, till exempel inom handeln och servicebranschen.
Turismens ekonomiska effekter är stora till exempel i Lappland och i Södra Savolax. I Lappland har 70 procent av investeringsfinansieringen för landsbygdsföretag beviljats turistföretag.  

Turism är en tillväxtbransch: den växer med fyra procent årligen. Med hjälp av Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling  (EJFLU) gjorde turistföretagen under åren 2014 - 2018 investeringar värda 100 miljoner euro. De pengar som använts i turistföretag har också bidragit till privat finansiering - stödet på 30 miljoner euro har lett till investeringar på 120 miljoner euro.

Projekt skapar möjligheter för framgång

Under åren 2014 - 2018 har turistbranschen fått 20 miljoner euro för utvecklingsprojekt. Aktörerna i turistbranschen har utvecklat bland annat gemensam marknadsföring, gemensamma produkter eller tjänster. 

Med medel från EJFLU har man också byggt tusentals natur- och motionsobjekt, såsom vindskydd, vandringsleder, badstränder och lekplatser runt om i Finland. Många av dessa är enastående utflyktsplatser som lockar såväl lokala invånare som långväga besökare. Dessutom är det gratis att använda dessa platser.

Till Koli eller Bali? Hitta ditt eget resmål på www.teesesuomessa.fi.

Kampanjen som startade den 1 juni pågår fram till utgången av juli. Landsbygdsnätverket har tagit fram en lista på över 200 resmål som fått finansiering från EJFLU (www.teesesuomessa.fi). Där finns någonting för var och en.

Initiativ till kampanjen har tagits av kommunikationsnätverket för EU:s landsbygdsprogram. Till nätverket hör kommunikationsexperter från landets olika delar med landsbygdsnätverkstjänsterna, Livsmedelsverket och jord- och skogsbruksministeriet i bakgrunden.

Du kan delta i kampanjen på sociala medier med #TeeSeSuomessa. Vi rekommenderar också användning av landsbygdsprogrammets tagg #MaaseutuFi.

Ytterligare information:

Juuso Kalliokoski, ledande sakkunnig  tfn 029 516 24 70

Meri Kiikkala, specialsakkunnig, jord- och skogsbruksministeriet, tfn  0295 162 042, [email protected]

Administration EU och internationella frågor Förvaltningsområde Landsbygd Mat och jordbruk Natur och klimat Närmat Programperiod