Hoppa till innehåll
Media

Tidsfristen för att överföra bostadsaktiebolagens aktieböcker till bostadsdatasystemet förlängs med ett år

jord- och skogsbruksministerietjustitieministeriet
Utgivningsdatum 12.11.2020 13.49
Pressmeddelande
Vanha keltainen kerrostalo

Husbolagens tidsfrist för att överföra aktieböckerna till bostadsdatasystemet förlängs med ett år fram till den 31 december 2023. Därutöver ska bestämmelserna om ömsesidiga fastighetsaktiebolag i införandelagen om ett bostadsdatasystem preciseras. Statsrådet godkände en proposition med förslag till lagändringar i dag den 12 november 2020. Lagarna träder i kraft så fort som möjligt.

Den elektroniska tjänsten för överföring av aktieböcker togs i bruk våren 2020. Via tjänsten har bostadsaktiebolag som grundats före 2019 kunnat överföra aktieböcker till Lantmäteriverket och ansluta sig till aktielägenhetsregistret. Avsikten har varit att de bostadsaktiebolag som har en disponent i huvudsak ska överföra sina aktieböcker via ett gränssnitt som byggs upp i disponentsystemen. Detta arbete har dock dragit ut på tiden och överföringen av aktieböckerna beräknas börja i mars 2021.

Enligt den gällande lagstiftningen ska bostadsaktiebolagen överföra aktieböckerna till Lantmäteriverket före utgången av 2022. Om tidsfristen för överföringen inte förlängs, har bolagen i förhållande till de ursprungliga målen endast ett och ett halvt år på sig att göra överföringen. Det är också avgiftsfritt att överföra aktieböckerna inom utsatt tid, senare ska det tas ut en avgift.

Överföringen är ett viktigt steg i processen att sluta använda aktiebrev i pappersform. För att se till att överföringarna sker smidigt, är det skäl att husbolagen förbereder sig på detta. Innan aktieböckerna överförs är det bra för husbolagen att kontrollera att informationen i handelsregistret om disponenten och ordföranden för husbolagets styrelse är aktuell. De får rätt att använda överföringstjänsten enligt informationen i handelsregistret. De egna företagsrollerna kan kontrolleras på suomi.fi/handelsregisteruppgifter. Om det inte finns några roller ska uppgifterna uppdateras i handelsregistret.

För ömsesidiga fastighetsaktiebolag som grundats före 2019, är det frivilligt att överföra aktieböckerna och ansluta sig till aktielägenhetsregistret. Bestämmelsen om ömsesidiga fastighetsaktiebolag i införandelagen om ett bostadsdatasystem ska preciseras. Detta i syfte att det blir fullständigt klart att ikraftträdandet av lagstiftningen om ett bostadsdatasystem inte påverkar sådana gamla ömsesidiga fastighetsaktiebolag som inte vill ansluta sig till aktielägenhetsregistret.

För att säkra att verksamheten i nya ömsesidiga fastighetsaktiebolag löper störningsfritt är det också nödvändigt att förtydliga lagen om bostadsaktiebolag så att valet av aktiebolagslag som tillämplig lag begränsas i stället för bestämmelserna om aktielägenhetsregistret i lagen om bostadsaktiebolag.

Ytterligare information:

  • Susanna Paakkola, lagstiftningsråd, jord- och skogsbruksministeriet, tfn 02951 62448, fornamn.efternamn@mmm.fi.
  • Markus Tervonen, lagstiftningsråd, justitieministeriet, tfn 02951 50558, fornamn.efternamn@om.fi (ömsesidiga fastighetsaktiebolag)

I Finland infördes 2019 ett elektroniskt bostadsdatasystem. I bostadsdatasystemet samlas uppgifter om ägande, pantsättning och begränsningar i fråga om aktielägenheter, såsom bostäder och bilplatser. När en aktielägenhet har en elektronisk ägarteckning ersätter den aktiebrevet i pappersform vid byte av aktielägenheter och som säkerhet för lån. Bostadsdatasystemet förvaltas av Lantmäteriverket. 

Bostadsdatasystem Förvaltningsområde Lantmäteri och geografisk information