Hoppa till innehåll
Media

Topi Heinänen blir ny specialmedarbetare till jord- och skogsbruksministern

jord- och skogsbruksministeriet
Utgivningsdatum 29.9.2022 16.19
Pressmeddelande

Jord- och skogsbruksminister Antti Kurvinen har utsett juris magister, vicehäradshövding Topi Heinänen till sin specialmedarbetare. Han tillträder uppgiften den 3 oktober och kommer då att ansvara för klimat-, vattenhushållnings- och kommunikationsfrågor. Före uppdraget som specialmedarbetare var Topi Heinänen juridisk expert hos Centerns riksdagsgrupp. Tidigare har Heinänen arbetat som advokat.

I jord- och skogsbruksministerns stab ingår sedan tidigare också specialmedarbetarna Pertti Hakanen och Lasse Kontiola. Till Hakanens ansvarsområde hör frågor som gäller jordbruk, livsmedelssäkerhet, djur- och växtskydd samt landsbygdsutveckling. Kontiola ansvarar för frågor som gäller skog och bioenergi, fiskerinäring och jakt. Statssekreterare hos minister Kurvinen är Ann-Mari Kemell.

Mer information:
Ann-Mari Kemell, statssekreterare, tfn 0295 047 332
 

Administration Antti Kurvinen Natur och klimat Vatten