Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

Trålfisket begränsas – målet ett effektivt utnyttjande av strömmingskvoten

Jord- och skogsbruksministeriet
18.2.2016 13.24
Pressmeddelande

I samband med trålfiske efter strömming får man i allmänhet i någon mån även vassbuk som bifångst. I början av året har bifångsterna av vassbuk i samband med trålfiske efter strömming varit rekordstora. Om man inte inför några begränsningar kommer vassbukens nuvarande andel av fångsten att leda till att vassbukskvoten fylls, då de ekonomiskt synnerligen betydande strömmingskvoterna bara kan utnyttjas delvis. Regeringen har därför beslutat begränsa trålfisket efter vassbuk och strömming.

Genom förordning av statsrådet förbjuds trålfiske efter vassbuk och strömming på de södra delarna av Bottenhavet (fångstruta 40, 41, 42, 44, 45, 46 och en del av fångstruta 47) och delar av Ålands hav (en del av fångstrutorna 48, 49 och 58) där man i början av året har fått exceptionellt mycket vassbuk. Förordningen är i kraft från den 20 februari till den 1 maj 2016. Under våren kommer man att klarlägga förekomsten av vassbuk inom begränsningsområdena och samtidigt bedöma förutsättningarna för att öppna fisket på nytt. Målet är att möjliggöra trålfiske efter strömming på hela Bottenhavet under den huvudsakliga fiskesäsongen maj–juni och på så sätt garantera även förädlingen av strömming och tillgången på råvaror för fiskhandeln. 

Regeringen ändrade även förordningen om de nationella kvoterna för trålfiske efter strömming och vassbuk som utfärdats tidigare. Trålfiske efter strömming och vassbuk förbjuds från och med den 20 februari på centrala Östersjön och i Finska viken med undantag av Finska vikens kustområden.

Jord- och skogsbruksministeriet klarlägger också möjligheterna att ta i bruk flexibla kvoter för att underlätta den svåra situation som gäller hela näringen.

Ytterligare information från jord- och skogsbruksministeriet:
Risto Lampinen, fiskeriråd, tfn 0295 16 2458

Fiskar Fiskekvoter Valtioneuvoston päätös